Документи
КЗ ЦНТТУМ ХОР
Про проведення обласного конкурсу учнівської молоді «Космос. Людина. Духовність

 

 

 


                                          

                                                 УКРаїна

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИТА МОЛОДІ

ХЕРСОНСЬКОЇОБЛАСНОЇДЕРЖАВНОЇАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

                                                      

   Н А К А З

03.09.2019                                          м.Херсон                                   № 83

Про проведення обласного

конкурсу учнівської молоді

«Космос. Людина. Духовність»

у 2019 році

 

    З метою створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, задоволення їх освітніх потреб, інтересів та схильностей до науково-експериментальної, дослідницької   діяльності

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести у листопаді 2019 року обласний  конкурс учнівської молоді «Космос. Людина. Духовність». 
 2. Затвердити:

          2.1. Інформаційно-методичні матеріали щодо  проведення обласного конкурсу учнівської молоді  «Космос. Людина. Духовність»  у  2019 році, що додаються;

         2.2. Склад журі конкурсу, що додається.

 3. Завідувачу  відділу  організаційно-масової роботи  Вербині Л.В. забезпечити підведення підсумків конкурсу відповідно до інформаційно-методичних матеріалів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                                                          О.В.Рудика

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                         

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді»

Херсонської обласної ради

                                                                                      03.09. 2019   № 83

 

 

 

 

                                                Склад

 

журі обласного  конкурсу учнівської молоді

«Космос. Людина. Духовність» у 2019 році

 

 

1. Храмцова Ольга Юріївна, директор Херсонського планетарію, голова журі;

 2. Карпенко Віра  Петрівна,  вчитель Херсонського фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті Херсонської міської ради,  член журі;

3. Скакун Наталія Володимирівна, методист-культорганізатор  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, член журі;

4. Тарасова Тетяна Сергіївна, завідувач відділу методичної роботи комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, член журі;

5. Вербина Лариса Василівна, завідувач відділу організаційно-масової роботи комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, член журі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                      Наказ комунального закладу

                                                 «Центр науково-технічної

                                                                      творчості учнівської молоді

                                                   Херсонської обласної ради

                                                                      03.09. 2019  №  83

  

 

Інформаційно-методичні матеріали щодо

 організації та проведення обласного конкурсу учнівської

молоді  «Космос. Людина. Духовність» у 2019 році

 

 

 1. Мета і завдання

 

- організація змістовного дозвілля дітей, пошук нових форм роботи з учнівською молоддю;

- створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, задоволення їх освітніх потреб, інтересів та схильностей до науково-експериментальної, дослідницької, техніко –конструкторської, художньої та інших видів позашкільної діяльності;

 • пошук, підтримка та розвиток юних талантів і обдарувань для формування творчої та наукової еліти у різних сферах знань і суспільного життя.

 

 1. Керівництво конкурсом

 

 Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу  покладається на комунальний заклад  «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Безпосереднє проведення Конкурсу здійснює журі, яке визначає переможців.

 

3.Учасники

  До участі у конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів повної загальної середньої освіти, вихованці позашкільних закладів позашкільної освіти Херсонської області віком від  8 до 18 років;

 

4. Програма конкурсу

 

Програмою конкурсу передбачається розгляд науково-дослідницьких робіт (рефератів) за розділами:

 

 1.  «Крізь простір і час» - нетрадиційні способи переміщення та передачі інформації у n - вимірному просторі.
 2. «Твої можливості, людино» - медико-біологічні та психологічні аспекти прихованих можливостей людського організму на межі виживання та

поведінка людини в екстремальних умовах стихії, війни, екологічної катастрофи, космічного польоту тощо.

 1. «Українці в космосі» - історія, сьогодення участі України в Міжнародному процесі освоєння космічного простору з економічної, технічної та стратегічної точки зору.
 2.  «Кінець світу» - наукові тлумачення на основі вірогідності версій про можливі варіанти розвитку людської цивілізації.
 3.  «Лицар духу» - видатні особи, що зробили внесок у формування духовності та сучасної наукової картини світу.
 4. «Суперкнига» - письмові пам’ятки, теорії, наукові відкриття, що зберегли свою актуальність протягом віків;

 

 1. Вимоги до оформлення і представлення робіт на конкурс

 

1. Конкурсні роботи виконуються державною мовою.

2. У конкурсній роботі необхідно розкрити ідею роботи або принцип дії

пристрою, що розробляється, зміст творчої частини розробки, обґрунтувати важливість задач.

 3. При підготовці конкурсної роботи пропонується наступна схема висвітлення:

 • історія питання;
 • що зроблено до дійсного часу по розглянутому питанню;
 • недоліки існуючих теорій (технологічних процесів, концепцій, методик та ін..);
 • суть пропозиції, ідея автора, її переваги;
 • переваги перед існуючими зразками (теоріями, методиками);
 • можливість реалізації пропонованої ідеї;
 • список літератури, що була використана у роботі.

4. До тексту роботи додаються фотографії, малюнки, креслення. Обов’язково вказати книги, газети, журнали та інші джерела інформації з посиланням на назву та сторінку джерела інформації, з якої береться цитата, думка, гіпотеза.

 1. Робота має бути побудована за структурою:
 2. титульний аркуш ;
 3. тези доповідейучасників;
 4. зміст;
 5. вступ;
 6. основна частина;
 7. список використаних джерел;
 8. додатки.

 

 1. Обсяг конкурсної  роботи складає до 20 друкованих сторінок.  До загального обсягу конкурсної роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, фотографії, малюнки, креслення, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

 

6. Умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться в заочній формі.

  2.  Конкурсні роботи оцінюються за наступними критеріями:

оригінальність ідеї – 20 балів;

актуальність - 25 балів;

теоретичне та практичне значення роботи- 20 балів;

обгрунтованість висновків власного дослідження – 25 балів;

стиль, грамотність, якість оформлення – 10 балів;

максимальна кількість балів - 100.

 1. Документація

 

До 22 жовтня 2019 року керівники закладів освіти подають до комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради:

 • заявку на участь у конкурсі;
 • науково-дослідницьку роботу в електронному та  друкованому вигляді.

 

 1. Нагородження переможців

 

Кращі роботи у розділах нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Інформаційно-методичних матеріалів щодо організації та  проведення обласного конкурсу «Космос. Людина. Духовність»

 у 2019 році

 

 

 

З А Я В К А

на участь в обласному конкурсі «Космос. Людина. Духовність»

 

(назва організації)

 

просить допустити до участі у конкурсі команду у складі:

 

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

учасника

район

Клас,заклад освіти

Розділ

Назва роботи

Науковий керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  закладу освіти   _____________________________________

М.П.                                

 

 

Напишите свой комментарий

Введите число, которое Вы видите справа
Если Вам не видно изображения с числом - измените настройки браузера так, чтобы отображались картинки и перезагрузите страницу.Останні Новини
27.05.2020

Щорічна виставка з декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»

 У березні поточного рокукомунальнимзакладом«Центр науково-технічної творчості ...
18.05.2020

Участь у Всеукраїнсьому STEМ тижні

Участь уВсеукраїнсьому STEМ тижні   Ось і ми дочекалися! Дякуємо організаторам ...
18.05.2020

Міжнародний проєкт «Дистанційне навчання у позашкільній освіті»

       Педагогічні працівникикомунального закладу «Центр науково-технічної ...