Документи
Методична скриня
Тренінгове заняття (6)

25березня 2015 року на базі комунального закладу “ Центр науково-технічної творчості учнівської молоді ” Херсонської обласної ради в рамках обласного семінару методистів.

І. Формат тренінгу

Мета:ознайомити учасників ділової гри з поняттям «самоосвіти», її складовими та напрямками; обґрунтувати зміст самоосвітньої діяльності педагога позашкільника

 

Завдання

§  забезпечити учасників семінару  про нові освітні методики;

§  надати учасникам інформацію про зміст поняття «самоосвіта»;

§  допомогти в організації професійного самовдосконалення й самоосвіти.

Категорія учасників:методисти позашкільних закладів.

Кількість учасників:15 осіб.

Час необхідний для проведення тренінгу:2 год. 35хв.

Методи роботи: розповідь, евристична бесіда, робота в групах, аналіз,

 

Обладнання:додаткова література, комп'ютер, мультимедійна установка, роздавальний матеріал (папір А4, олівці, ручка).

 

Тренінгове приміщення:простора кімната зі стільцями розташованими у формі кола.

ІІ. Структура тренінгу

№ з/п

Зміст діяльності

Час,хв..

Ресурсне забезпечення

1.    

Вступ. Привітання учасників, презентація мети і завдань тренінгу.

5

Мультимедійний проектор, комп’ютер

2.    

Прийняття правил роботи групи. Вправа «Правила»

10

Плакат «правила роботи групи», маркери

3.    

Розподіл учасників на групи

5

Цукерки, стрічки 5 видів

 

4.    

Вправа «Інтелектуальнарозминка»

15

Роздатковий матеріал

5.    

Вправа «Проблемні люди»

20

 Різнокольровий аркуші паперу формату А-4, ножиці

6.    

Вправа  «Моє дерево життя»

 

20

Роздатковий матеріал

 

Рефлексія

  10

Роздатковий матеріал, олівці.

7.    

Підведення підсумків тренінгу.

 

20

 

ІІІ. Сценарій тренінгу

ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ

Перший етап.

1.Оголошення теми і мети  заняття.

Вправа “Правила”

Обговорення правил спілкування

1.                Дотримуватися регламенту ( пунктуальність)

2.                Слухати і чути

3.                Бути активним

4.                Не критикувати — кожен має право на свою думку

5.                 Конфендиційність

6.                Взаємодопомога

7.                Говорити коротко та по черзі

Обговоріть і узгодьте  з групою кожне правило з цих правил.

Організаційний момент, мотивація (до 5 хв). Оголошуються мета ділової гри та її місце в загальній темі «Самоосвіта як  безперервний  процес  саморозвитку та самовдосконалення  педагогів позашкільних  навчальних  закладів».

Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України свідчать: 
    «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». (Закон України «Про освіту»)

«Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти». (Національна доктрина розвитку освіти)

Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих якісних результатів. Виходячи з цього, головними завданнями методичних служб стали питання стимулювання самоосвіти й саморозвитку педагогічних кадрів та надання своєчасної методичної допомоги з даного напрямку. Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності педагога є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

Аналіз планів самоосвітньої діяльності свідчить, що більша частина педагогів не мають системи планування, зорієнтованої на досягнення кінцевих якісних результатів.

Таким чином, можна зробити висновок, що виникає потреба в досконалій організації та управлінні самоосвітньою діяльністю педагогів. Педагогічні працівники повинні бути здатні до постійного самовдосконалення, орієнтованого на відповідність вимогам сьогодення. Визначені завдання вирішуються через систему методичної роботи. Завдяки моніторингу особистої педагогічної діяльності відбувається накопичення інформації про рівень якості самоосвіти педагога. Таким чином, у кожного педагога з'являється можливість прогнозувати та моделювати особистий розвиток, забезпечуючи безперервне професійне зростання. 

  Другий етап (20-25 хв).  Засвоєння нової навчальної інформації

Самоосвіта –це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів позашкільних навчальних закладів.

Суть самоосвіти полягає в оволодінні технікою і культурою розумової праці, умінні долати проблеми, самостійно працювати не тільки над особистісним самовдосконаленням, але і професійним.

Самоосвіта педагога є основною формою підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. 
     Механізм самоосвіти – це самоформатування. Самоосвіта – це усвідомлений рух від:«Я» РЕАЛЬНЕ - «Я»ІДЕАЛЬНЕ - «Я» СФОРМОВАНЕ

Інтелектуальна розминка

Хто автор цих слів?

·     Щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє серце. (В. Сухомлинський).

·     Щоб дати учням іскорку знань, учителю необхідно ввібрати в себе море світла. (В. Сухомлинський).

·     Учитель, який передає дитині лише знання, — це ремісник; той, хто виховує характер, — справжній митець у своїй справі. (С. Русова)

Вправа «Проблемні люди»

Кожному учаснику роздають аркуш паперу та пропонують:

·     скласти аркуш паперу навпіл і відірвати правий кутик;

·     ще раз скласти аркуш і знову відірвати правий кутик;

·     повторити це втретє;

·     розглянути витинанки, роздивитися, що вийшло в інших.

Запитання

·     Чи є дві абсолютно подібні витинанки?

·     Чи є ті, хто виконав вправу правильно?

·     Кого можна вважати поганим виконавцем завдання? Чому?

Висновок:педагоги , як і витинанки, різні, і до кожного потрібен свій підхід.

Вправа: «Моє дерево життя»

Грунт – це  наше  культурне  і  соціальне  оточення. Я  впевнений (а), що…

робота  -  це …_______________________ ;

професійний  ріст – це _________________________________________

 

На  аркуші  у  вас  написане  слово  «ГУСАК»

Г – гарно  роблю ____________________________

У – умію ___________________________________

С – сподіваюся ______________________________

А – активно  вивчаю _________________________

К – креативно  сприймаю _____________________

 

  Добре  подумайте  і  продовжіть  речення.

 

 Третій етап (10-15 хв). Творча та самостійна робота педагогів.

Мета: спільними зусиллями гравців надати логічне обґрунтування проблемного питання.

А зараз я пропоную вам виконати цікавий вид роботи, але для цього нам потрібно об'єднається в 2 (дві) групи. У кожній групі повинен бути виступаючий, який захистить обговорюване питання.

Питання для обговорення:

І  група - тема для обговорення «Самоосвіта - це самоціль?»

ІІ група - тема для обговорення «Самоосвіта - це необхідність?»

 

 

 

 

  Рефлексія

 Дайте  відповіді на аркушах на такі запитання.

1. Як, на ваш погляд, було висвітлено питання, запропоноване до обговорення:

а) глибоко й усебічно;

б) частково;

в) поверхово?

2. Що даловам   тренінгові заняття:

а) збагатила цінним досвідом;

б) поглибила знання;

в) викликала творче натхнення;

г) принесла розчарування.

 

Підбиття підсумків.

Висновки ділової гри: проведена ділова гра підтвердила тезу що, самоосвіта — це справді необхідність, це постійна діяльність  педагога, спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня підготовки, розвиток його творчої особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних  джерел:

 

1.http://zavantag.com/docs/1172/index-83672.html;

2. http://journal.osnova.com.ua/article/35863-Удосконалення_самоосвіти_вчителя_(ділова_гра)

3. http://ukdocz.com/doc/28029/navіshho-potrіbna-samoosvіta

Останні НОВИНИ

ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчал

Про підсумки обласної виставки учнівської молоді з декоративно-ужиткового мисте

Підсумки обласного заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Пам'ять»