Документи
Методична скриня
АНОТОВАНИЙ КАТАЛОГ кращих методичних розробок з науково-технічної творчості по

УПРАВЛІННЯОСВІТИ, НАУКИТА МОЛОДІ

ХЕРСОНСЬКОЇОБЛАСНОЇДЕРЖАВНОЇАДМІНІСТРАЦІЇ

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТОВАНИЙ КАТАЛОГ

кращих методичних розробок

з науково-технічної творчості

поданих на заочний конкурс на кращу

методичну розробку з науково-технічної та декоративно-ужиткової творчості у 2016 році

 

 

3d45eb0b9f30

 

 

 

 

Херсон 2017

Укладачі: Тарасова Т.С. завідувач методичним відділом комунального  закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

Михайловська Г.С. методист комунального  закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

Рекомендований  методичною  радою

комунального  закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді»

Херсонської обласної ради

 ( протокол  №4 від 09.12. 2016р.)

 

 

 

 

 

У каталозі зібрані  анотації  матеріалів обласного   заочного  конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної та декоративно-ужиткової творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладі у 2016 році та описано їх короткий зміст.

      

Адресований педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів з науково-технічного напряму, для ознайомлення та практичного використання у своїй роботі.

 

 

Обласний конкурс серед педагогів позашкільних навчальних закладів на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості та декоративно-ужиткової творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів (далі - Конкурс) проводиться щороку з метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та виявлення і поширення передового педагогічного досвіду з питань удосконалення навчально-виховного процесу у гуртках науково-технічного та декоративно-ужиткового напрямів.

На Конкурс надійшло 39 робіт від педагогів позашкільних установ області, а саме:  

1.     Бериславської станції юних техніків Бериславської районної ради -5 робіт;

2.     Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості  Великолепетиської районної ради - 3 роботи;

3.     Великоолександрівського центру дитячої та юнацької творчості Великоолександрівської районної ради - 1 робота;

4.     Комунального закладу «Генічеська станція юних техніків» Генічеської районної ради –2 роботи;

5.     Голопристанської районої  станції юних техніків Голопристанської  районної ради – 1 робота;

6.     Горностаївського Будинку дитячої та юнацької творчості Горностаївської районної ради- 3 роботи; 

7.     Новокаховської міської станції юних техніків Новокаховської міської ради- 6  робіт;

8.     Олешківської районної станції юних техніків Олешківської районної ради- 3 роботи;

9.     Скадовського центру дитячої та юнацької творчості  Скадовської міської ради – 1 робота;

10.                       Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради - 1 робота;

11.                       Херсонського міського  центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради 2 роботи;

12.                       Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради-              7 робіт.

13.                        Комунального закладу «Центр науково- технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради- 4 роботи.

Педагогічні працівники цих позашкільних закладів – постійні учасники даного Конкурсу.

Методичні розробки подані на конкурс були різних видів: методичні рекомендації, навчальні програми, портфоліо, сценарії масових заходів майстер-класи, навчальні проекти опис досвіду роботи тощо.

Нижче наведено анотації до кращих методичних розробок з науково-технічної творчості. Даний анотований каталог складено з метою розповсюдження перспективного досвіду роботи позашкільних закладів з науково-технічного напряму.

Анотації в каталозі розміщено за алфавітним списком прізвищ авторів методичних розробок.

 

Бала Олександр Володимирович, керівник гуртка-методист, Дежкунова Любов Олексіївна,методист Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради.

 Методична розробка:«Методичні рекомендації  з підготовки до роботи на радіостанції»

Методична розробка адресована  керівникам радіооператорських гуртків , начальникам  колективних  радіостанцій. В розробці надано детальні рекомендації з підготовки  до роботи операторів радіостанції, щоґрунтуються на багаторічному досвіді роботи авторів. У роботі наведено самостійно розроблені   вправи,  надано методику проведення радіоаматорськіх змаганнь  на заняттяхгуртка. Практичні роботи

Автори нагороджені дипломами першого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Гордійчук Тетяна Вікторівна, методист, керівник гуртка Олешківської станції юних техніків Олешківської районної ради.

Методична розробка:«Створення ситуації успіху» на заняттях технічних гуртків СЮТ»(методичні рекомендації)

Розробка адресована методистам позашкільних навчальних закладів. Автор знайомить з досвідом методичного навчання керівників гуртків технології «Створення ситуації успіху». Навчання педагогів описано у формі тренінгу. Така форма роботи сприятиме не лише формуванню теоретичних знань а і формуванню практичних вміньвикористання нестандартних форм роботи, спрямованих на зацікавлену співпрацю педагогів і вихованців.

 Автор нагороджена дипломом другого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Ємєльянов Володимир Костянтинович,керівник гуртків Скадовського центру дитячої та юнацької творчості Скадовської міської ради, керівник аерокосмічної групи «Галактика».

Навчальна програма з позашкільної  освіти з науково-технічного напряму«Аерокосмічний».

Навчальна програма гуртка розрахована на дітей  молодшого  шкільного віку. Зміст програми направлений на розширення технічного світогляду, розвиток інтересу до проектної  роботи з виготовлення  повітряних зміїв та моделей ракет. Практичні роботи програми сприяють розвитку  індивідуальних здібності, самостійної творчості та фантазії дітей.

Автор нагороджений дипломом другого ступеня комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 


Жук Ігор Анатолійович,керівник гуртків, Поляшенко Володимир Анатолійович, керівник гуртків, Стрюк Анна Станіславівна,заступник директора з навчально- виховної роботи Голопристанської районної станції юних техніків Голопристанської районної ради.

Методична розробка:«Основи паяння» (методичні рекомендації).

В методичній розробці описано технологію  процесу паяння, особливості підготовки інструменту, припоїв та флюсів, а також опис монтажу демонстраційного стенду який може бути використаний при конструюванні електрифікованих моделей.

методична розробка адресована керівникам технічних гуртків, вчителям праці та технологій, також може бути використана для роботи дітьми середнього та старшого шкільного віку.

Автори нагороджені дипломами другого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Кузнєцова Леся Анатоліївна, керівник гуртка Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради.

Методична розробка: «Патріотичне виховання на заняттях гуртка»(методичні рекомендації)

У даній методичній розробці розкривається особливості патріотичного виховання у гуртках початкового технічного моделювання.

У поданому матеріалі надано теоретичний матеріал  про історію  виникнення козацького флоту, особливості  будови човнів, морські  походи запорозьких козаків їх героїчні вчинки, описані особливості вивчення даного матеріалу з вихованцями. Описана методика практичної роботи  по виготовленню книжки–розгортки про козацькі човни та виготовлення моделі такого човна з паперу. Методична розробка доповнена графічними додатками, які доповнюють теоретичну частину роботи автора.

Автор нагороджена  дипломом першого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Кузьміна Людмила Григорівна, методист, Чебанов Олег Станіславович, керівник гуртків Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської міської ради.

Навчальна програма з позашкільної  освіти  науково-технічного напряму«Технічне конструювання».

Зміст навчальної програми  направлений розвивати у гуртківців   просторового та логічного мислення, конструкторських здібностей, винахідливості, здатності  проявити творчу ініціативу,  формуванню графічної грамотності, засвоєння технологічних прийомів. Програма передбачає як практичну так і теоретичну частину і має на меті ознайомити дітей з можливостями  технічного конструюванню, приділяється увага  виготовленню  технічних об’єктів і моделей  різного рівня складності.

Автори нагороджені дипломами першого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Кучеровська Тетяна Володимирівна, методист комунального закладу «Центр науково- технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Освітньо-виховний проект:«Україна технічна»

У   роботі  автор ставить за мету акцентувати увагу на формуванні  патріотизму юних українців, самовідданості, активної  громадянської позиції засобами технічної творчості.У роботі міститься розроблений план заходів щодо  вдосконалення  патріотичного та громадянського виховання дітей в позашкільних  навчальних  закладів  Херсонської області, який може стати стане допоміжним матеріалом для педагогів позашкільних навчальних закладів.

Методична розробка орієнтована на широке коло педагогів, що займаються патріотичним вихованням  дітей та молоді.

Автор нагороджена  дипломом першого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Мала Ольга Вікторівна,методистБериславської районної станції юних техніків Бериславської районної ради.

Методична розробка:«Самореалізація особистості і вихованця на заняттях у гуртку»(опис тренінгового заняття)

В роботі  автор ділиться досвідом пошуку шляхів  вирішення проблеми самореалізації особистості педагога і вихованця на занятті гуртка. Методика тренінгу дозволяє не тільки дати педагогам визначення понять «самореалізація», «самоосвіта», «творчість», «визнання», «успіх», а і визначити місце цих понять у власній педагогічній діяльності. Саме це сприяє усвідомленню ролі керівника гуртка у формуванні творчої особистості вихованця.

Методична розробка може бути використана методистами, заступниками директорів позашкільних навчальних закладів.

Автор нагороджена дипломом  другого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Мала Ольга Вікторівна,методист, Літнарович Лариса Миколаївна, керівник гуртка,Бериславської районної станції юних техніків Бериславської районної ради

Навчальна програма з позашкільної  освіти з науково-технічного напрямуфізико-технічного гуртка«Імпульс»

Заняття  у фізико-технічному гуртку, за даною програмою, дозволяє  розвивати та формувати пізнавальний   інтерес  до фізики, зумовлюють потребу вихованців в отриманні поглиблених знань з  фізики. Специфіка програми полягає в тому, що на заняттях дітей спонукають здобувати нові теоретичні знання виходячи з практичних робіт. Програма відповідає вимогам інституту модернізації змісту освіти до позашкільних програм.

Автори нагороджені дипломами другого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Михайловська Ганна Сергіївна, методист комунального закладу «Центр науково- технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Тренінг: «Обираємо здоровий спосіб життя»

 

Дана методична розробка містить матеріали для гурткових занять і спрямована на практичну допомогу керівникам гуртів при висвітленні теми здорового способу життя. Запропоновані автором  вправи,   конкурси, ігри дають можливість закріплювати знання  гуртківців з основ здорового способу життя, показують пріоритетність загальнолюдських цінностей життя і здоров’я, сприяють утвердженню  здорового способу життя,  як необхідної умови саморозвитку та самовдосконалення особистості.

Розробка орієнтована керівникам гуртків, культорганізаторам, методистам позашкільних закладів.

Автор нагороджена  дипломом першого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Славич Анна Павлівна, методист, керівник гуртка Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської міської ради.

Методична розробка:«Український традиційні орнамент» (опис заняття гуртка)

Методична розробка спрямована на практичну допомогу керівникам гуртів при проведенні навчальних занять гуртків. В даній розробці описано особливості формування поняття українського орнаменту, його види і символічне значення елементів. В розробці запропоновані  авторські ігри  «Пазл»  «Конвеєр», що дають можливість закріплювати знання, уміння і навики вихованців стосовно геометричних фігур, розвивати образне мислення комбіторні здібності  навички та вміння малювати орнамент, окомір, дрібну моторику, інтерес до пізнання  народного мистецтва України,  виховувати повагу до культурної спадщини українського народу та його традицій.

Дана розробка адресована керівникам гуртків що працюють з дітьми молодшого шкільного віку і може бути використана також дя проведення масових заходів з патріотичного виховання.

Автор нагороджена дипломом першого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Соколов Юрій Валентинович, керівник гуртка-методист Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради.

Конкурс  «Юний радіоконструктор»як засіб підведення підсумків роботи за  рік.

Автор ділиться досвідом підведення підсумків  роботи  на заняттях гуртка «Електрона іграшка».

У методичній розробці запропоновано системи питань, ряд вправ, ігор, які розкривають суть теми. Виділено найбільш оптимальні та прийнятні технології навчання, які можна застосовувати на будь-якому занятті гуртків радіоконструювання.

Автор нагороджений дипломом  другого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Тарасова  Тетяна Сергіївна, завідувач відділом, керівник гуртка-методист  комунального закладу «Центр науково- технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Методична розробка:«Виготовлення моделі автомобіля на основі розгортки куба»(опис заняття гуртка)

Матеріал даної розробки  ознайомлює з досвідом роботи керівника гуртка початково–технічного моделювання по застосуванню ігрових  технологій на заняттях гуртка.  Розробка містить конспект заняття, на якому вихованці вчаться виготовлятимодельавтомобіля на основі розгортки куба.Автором описано місце заняття у програмі гуртка, зроблено висновки за результатами його проведення, та надано рекомендації з досвіду роботи.

Автор нагороджена  дипломом першого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

Шевцова Людмила Єгоровна,керівник гуртка Бериславської районної станції юних техніків Бериславської районної ради.

      Методична розробка:«Я- громадянин України».

 

Автор у своїй роботі описує реалізацію освітньо-виховного проекту результатом якого стало створення настінного панно з українською символікою. Реалізація даного проекту направлена популяризацію національних символів України, формування поваги до них. Крім того проект передбачає залучення великої групи дітей, що в свою чергу сприятиме формуванню соціальної компетентності вихованців. Робота доповнена якісним ілюстрованим матеріалом

Автор нагороджена  дипломом першого ступеня  комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (наказ 25.11.2016 №118).

 

 

 

 

 

 

 

Адреси авторів кращих методичних розробок що є перспективним досвідом роботи з науково-технічного напряму

 

з/п

Автор(автори)

Тема досвіду

Адреса досвіду

1.      

Бала О.В. Дежкунова Л.О.

Методичні рекомендації  з підготовки до роботи на радіостанції»

 

Херсонський центр позашкільної роботи Херсонської міської ради.

  E-mail:hcpr@bk.ru

2.      

Гордійчук Т.В.

Створення ситуації успіху на заняттях технічних гуртків СЮТ»(методичні рекомендації)

 

Олешківська станція юних техніків Олешківської районної ради.

  E-mail: syt2010@ukr.net

3.      

Ємельянов В.К.

Навчальна програма з позашкільної  освіти з науково-технічного напряму«Аерокосмічний».

 

Скадовський центр дитячої та юнацької творчості Скадовської міської ради, керівник аерокосмічної групи «Галактика»

  E-mail:@askad.net

4.      

Жук І.А.Поляшенко В.А. Стрюк А.С.

«Основи паяння» (методичні рекомендації).

 

Голопристанська районна станція юних техніків Голопристанської районної ради.

  E-mail:sut.ks.ua@gmail. Com

 

5.      

Кузнєцова Л.А.

Методична розробка: «Патріотичне виховання на заняттях гуртка»(методичні рекомендації)

 

Херсонський будинок дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради.

  E-mail:kherson.bdut@ukr.net

6.      

Кузьміна Л.Г.Чебанов О.С.

Навчальна програма з позашкільної  освіти  науково-технічного напряму«Технічне конструювання».

 

Херсонський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської міської ради.

  E-mail:gorodskoi.cnttum@ukr.net

7.      

Кучеровська Т.В.

Освітньо-виховний проект «Україна технічна»

 

комунальний заклад «Центр науково- технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

  E-mail:ocnttum-kherson@.ukr.net

 

 

8.      

Мала О.В.

«Самореалізація особистості і вихованця на заняттях у гуртку»(опис тренінгового заняття)

 

Бериславська районна станція юних техніків Бериславської районної ради.

  E-mail:berislavsut@ukr.net

 

9.      

Мала О.В.Літнарович Л.М.

Навчальна програма з позашкільної  освіти з науково-технічного напрямуфізико-технічного гуртка «Імпульс»

 

Бериславська районна станція юних техніків Бериславської районної ради

  E-mail:berislavsut@ukr.net

10.              

Михайловська Г.С.

Тренінг: «Обираємо здоровий спосіб життя»

 

комунальний заклад «Центр науково- технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

  E-mail:ocnttum-kherson@.ukr.net

11.              

Славич А.П.

Методична розробка:«Український традиційні орнамент» (опис заняття гуртка)

 

Херсонський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської міської ради.

                       E-mail:gorodskoi.cnttum@ukr.net

12.              

Соколов Ю.В.

Конкурс  «Юний радіоконструктор»як засіб підведення підсумків роботи за  рік.

 

Херсонський центр позашкільної роботи Херсонської міської ради.

  E-mail:hcpr@bk.ru

13.              

Тарасова  Т.С.

Методична розробка: «Виготовлення моделі автомобіля на основі розгортки куба»(опис заняття гуртка)

 

комунальний заклад «Центр науково- технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

E-mail:ocnttum-kherson@.ukr.net

14.              

Шевцова Л.Є

Методична розробка «Я- громадянин України».

Бериславська районна станція юних техніків Бериславської районної ради.

E-mail:berislavsut@ukr.net

 

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...