Документи
Методична скриня
ДОКУМЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

ДОКУМЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

СТРУКТУРА

Вступ

- основні завдання МО;

- основні функції МО;

- основні напрями діяльності МО

 

Блок 1. Аналіз роботи МО педагогів ПНЗ за ___/___ навчальний рік

1.1. Мета аналізу

1.1.1. МО ________ працює над проблемою:

Дана тема узгоджена з проблемою________

 

з/п

Завдання

 

Причина невиконання

Примітка

повністю

частково

не виконано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Відповідно до методичної проблеми педагоги працювали за темами самоосвіти:

ПІБ педагога

Тема, над якою він працював

Де заслуховували

Результативність

Нема змін

ПДС

МО

Педрада

Нарада при директорові

Курси

Педчитання

У рамках тижня

Підвищення кваліфікації

 

 

Методична

Предметна

Результативність роботи з дітьми

Кваліфікаційна характеристика

Рівень володіння педагогічними методиками

особистісно-професійний ріст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Було проведено:

Тематичні засідання МО

Оперативні засідання за темами

Семінари для

закладу

міста/району

області

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Участь членів МО у заходах:

ПІБ педагога

Педрада (тема виступу)

Педчитання (вказати теми)

Семінари, наради, конференції

Тижні

в межах закладу

в межах регіону

методичні предметні

предметні

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Висновки:

 • з виконання завдань: указати, які з них потребують подальших рішень та включення їх до плану роботи наступного року, результативність виконання;

 • за темами самоосвіти: кому слід продовжити роботу над темою, а кому рекомендовано змінити, кого і де заслухати наступного року, яка результативність виконання поставлених завдань;

 • щодо засідань, семінарів, нарад: яку тематику засідань, нарад спланувати на новий навчальний рік, указати їхню цілеспрямованість;

 • за участю педагогів у заходах: кого рекомендувати, за якою темою, де виступити і чому: конкретна участь у вказаних вище заходах членів МО, хто працював більш активно, хто менш активно за останні два-три роки.

 

1.2. Підвищення кваліфікації, педагогічної майстерності кадрів.

1.2.1. Атестація.

У 20__/20__ н.р. атестовано педагогів ______, з них присвоєно:

 • ІІ категорію;

 • І категорію;

 • вищу категорію;

 • звання «Старший учитель»;

 • «Учитель – методист».

 

1.2.2. Пройшли курси підвищення кваліфікації:

ПІБ педагога

Тема курсової роботи

Рік народження

 

 

 

 

1.2.3 Було проведено відкритих занять (ПДС, нарад), з них:

 • за традиційною схемою (ПІБ педагога, гурток, клас, тема);

 • з технологій (які, ПІБ педагога, гурток, клас, тема);

 • нестандартні заняття (які, ПІБ педагога, гурток, клас, тема).

 

1.2.4. Висновки.

 

1.3. Аналіз ВШК

1.3.1. Висновок.

 

1.4. Робота з підвищення навчальної мотивації через систему навчальної та виховної діяльності.

1.4.1. Вказати банк даних інновацій: тематичні тижні, гуртки тощо.

1.4.2. Показати результативність олімпіад, конкурсів, змагань тощо.

1.4.3. Підсумки участі в МАН

Секції

ПІБ учня

ПІБ педагога

Тема

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

IY етап

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Робота з розвитку матеріально-технічної бази.

Вказати що зроблено з навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-довідкового забезпечення.

 

1.6. Висновки.

 • порівняти зміст і динаміку результативності роботи МО за останні роки;

 • відстежити загальні тенденції даного МО за останні два роки;

 • розглянути якість, підготовку матеріалів та узагальнення ППД, атестуючи педагогічних працівників;

 • виявляти основні проблеми в діяльності МО в поточному році за останні 2-3 роки, проаналізувати, як МО використовує у своїй роботі пропозиції.

 

БЛОК ІІ. ЗМІСТ РОБОТИ МО

2.1. МО керівників ________________________________________________.

2.1.1 Науково-методична проблема міста: «____________________________».

Проблема МО: «______________________________________________».

Проблема закладу: «___________________________________________».

Проблема МО ПНЗ: «__________________________________________».

2.1.2. Система роботи МО над науково-методичною проблемою:

 • І етап – діагностичний;

 • ІІ етап - теоретичне обґрунтування проблеми;

 • ІІІ етап – практичне дослідження проблеми;

 • IY етап – підбиття підсумків роботи над проблемою. Пропаганда ППД.

2.1.3. Мета особистісно-орієнтованого навчання:

Завдання:

2.1.4. План реалізації науково-методичної проблеми МО «_______________».

 

пп

Напрямки діяльності

20__/20__

20__/20__

20__/20__

20__/20__

 

 

 

 

 

 

БЛОК ІІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

БЛОК IY. ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ МО

 

4.1. Список педагогічних працівників – членів МО.

пп

ПІБ

Заклад

Рік народж

Освіта

Фах

Напрям діяльності

Стаж

Категорія

Курси

Атестація

З якого року в ПНЗ

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Загальні інформація про членів МО:

Загальна кількість членів МО

За віком

За стажем роботи

За освітою

За наслідками атестації

Звання

Нагороди

до 30 років

від 31 до 50 років

від 51- до 55 років

більше 55 років

від 0 до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

більше 20 років

вища (спеціаліст та магістр)

базова освіта (бакалавр)

середня спеціальні (молодший спеціаліст)

спеціаліст зі спеціальною освітою

спеціаліст з н_в освітою

спеціаліст з в/о

спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст І категорії

спеціаліст вищої категорії

учитель-методист

старший учитель

відмінник освіти України

заслужений учитель України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Відомості про кадровий склад педагогів ПНЗ:

Усього

педагогів

Пенсійного віку

Вища освіта

Базова вища освіта

Середня спеціальна освіта

Стаж роботи 2-5 років

Стаж роботи 5-10 років

Стаж роботи 10-20 років

Стаж роботи понад 20 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Організаційна заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів.

 

4.5.Заходи щодо підвищення фахового рівня педагогів__________.

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

4.6. Аналіз роботи педагогів ПНЗ над проблемними темами та їх результативність:

ПІБ педагога

Навчальний заклад

Проблема 20__/20__ н.р.

Проблема 20__/20__ н.р.

Форма та спосіб вивчення дослідження та його реалізація

Характер та спосіб захисту

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Карта обліку й аналізу узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду учасників МО

ПІБ педагога

ПНЗ

Педагогічні читання

Конференція

Ярмарок

рівень закладу

міський рівень

обласний рівень

рівень закладу

міський рівень

обласний рівень

рівень закладу

міський рівень

обласний рівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи позашкільних навчальних закладів досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду:

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форми реалізації

 

 

 

 

 

 

4.9. Організаційні заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів:

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

4.9.1. підвищенню педагогічної майстерності сприяють: _________________.

4.9.2. Курсова підготовка:

Навчальний рік

ПІБ педагога

Тема курсової роботи

Наявність посвідчення та його №

 

 

 

 

 

Адаптація набутих знань і вмінь до практичної діяльності:

Навчальний рік

Тема семінару

Тема відкритого заняття

ПІБ педагога, що показав заняття (урок)

Оцінка відкритого заходу

 

 

 

 

 

 

4.10. Відкриті заходи (уроки, заняття, виховні заходи тощо):

Навчальний рік

Тема відкритого заходу

ПІБ педагога

В межах якого заходу

 

 

 

 

 

4.11. Володіння освітніми технологіями:

Найменування технології

Базові положення технології

ПІБ педагога, що використовує дану технологію

 

 

 

 

 

БЛОК Y. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МО ОБУМОВЛЕНА ВИБОРОМ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

5.1. За вибором методичної роботи:

з/п

Форми методичної роботи

 

 

 

5.2. За наявністю навчально-методичної літератури:

ПІБ

Науково-методичні газети і журнали

Науково-методичні література (пакет публікацій, статей тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК YІ. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

6.1. Таблиця 1.

з/п

ПІБ

ПНЗ

Форми роботи

олімпіади

МАН

виставки ППД

конкурси

публікації в пресі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.

Рівень ініціатив

Найменування ініціативи

Друковані маетріали

 

 

 

 

6.2. Наставництво:

ПІБ молодого педагога

Відомості про педагога (який заклад закінчив, фах, коли прийнятий на роботу, посада)

Навантаження

ПІБ наставника

Форми роботи з молодими педагогами

 

 

 

 

 

 

6.3. Участь педагогів у методичній роботи ПНЗ та міста:

ПІБ педагога

ПНЗ

участь в методичній роботі

Примітка

 

 

 

 

 

 

БЛОК YІ. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МО ПЕДАГОГІВ ПНЗ

7.1. Проблема: _____________________________________________________.

 

з/п

Зміст роботи

Форми роботи

Відповідальний

Примітка

 

 

 

 

 

 

7.2. Робота між засіданнями МО:

з/п

Питання, що розглядаються

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

7.3. Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи педагогів і дітей:

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

7.4. Організація масових заходів:

з/п

Зміст позакласної роботи

Термін проведення

Примітка

 

 

 

 

 

7.5. Оліміпіади, конкурси, змагання, МАН, їх результативність:

зп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Зміцнення матеріальної та наукової бази навчально-виховного процесу:

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК YІІІ.ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ МО

 

Присутні: ___ осіб.

Голова: ___________________________________________________________

Секретар: _________________________________________________________

Порядок денний: ___________________________________________________

Слухали: __________________________________________________________

1. ________________________________________________________________

Виступили: ________________________________________________________

Ухвалили: _________________________________________________________

Слухали: __________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

Виступили: ________________________________________________________

Ухвалили: _________________________________________________________

Голова МО: ________________________________________________________

Секретар: _________________________________________________________

Останні НОВИНИ

ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчал

Про підсумки обласної виставки учнівської молоді з декоративно-ужиткового мисте

Підсумки обласного заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Пам'ять»