Гуртки
Предметно-технічний профіль
«Конструювання транспортної техніки»

 Гурток «Конструювання транспортної техніки» Конструювання передбачає свідоме та цілеспрямоване втілення винаходів, ідей та принципів, проведення розрахунків на основі знань з прикладних наук, виконання креслеників та інших дій, спрямованих на забезпечення заданих характеристик (якості) об'єкта, що конструюється. Актуальність полягає в тому, що конструювання транспортної техніки сприяє професійній адаптації підростаючого покоління у виробничих галузях, однією з яких є транспортне машинобудування.

Мета програми – формування ключових компетентностей особистості засобами конструювання транспортної техніки. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальної, яка передбачає оволодіння знаннями, базовою технічною термінологією, поняттями та визначеннями, характерними для транспортної галузі; поглиблення теоретичних знань з навчальних предметів, що вивчаються  в закладах загальної середньої освіти: фізика, математика, трудове навчання; практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних умінь і навичок роботи з матеріалами й інструментами; оволодіння навичками проектно-технологічної діяльності; творчої, яка передбачає формування творчих здібностей у процесі вирішення конструкторських та технічних завдань в результаті здійснення творчо-пошукової, технологічної діяльності; розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення технічних об’єктів; розвиток конструкторських здібностей; гармонійний розвиток особистості, розвиток творчої активності, системного, просторового і логічного мислення, просторової уяви, фантазії, здатності вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до конструювання транспортної техніки; набуття досвіду власної творчої діяльності в конструюванні транспортної техніки.

 Програма спрямована на вихованців віком від 14 до 19 років.

Останні Новини
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...
10.05.2023

Цьогоріч Україна відзначає День Європи разом із країнами Європейського Союзу.

Цьогоріч Україна відзначає День Європи разом із країнами Європейського Союзу.  ...