Гуртки
Предметно-технічний профіль
«Конструювання транспортної техніки»

 Гурток «Конструювання транспортної техніки» Конструювання передбачає свідоме та цілеспрямоване втілення винаходів, ідей та принципів, проведення розрахунків на основі знань з прикладних наук, виконання креслеників та інших дій, спрямованих на забезпечення заданих характеристик (якості) об'єкта, що конструюється. Актуальність полягає в тому, що конструювання транспортної техніки сприяє професійній адаптації підростаючого покоління у виробничих галузях, однією з яких є транспортне машинобудування.

Мета програми – формування ключових компетентностей особистості засобами конструювання транспортної техніки. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальної, яка передбачає оволодіння знаннями, базовою технічною термінологією, поняттями та визначеннями, характерними для транспортної галузі; поглиблення теоретичних знань з навчальних предметів, що вивчаються  в закладах загальної середньої освіти: фізика, математика, трудове навчання; практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних умінь і навичок роботи з матеріалами й інструментами; оволодіння навичками проектно-технологічної діяльності; творчої, яка передбачає формування творчих здібностей у процесі вирішення конструкторських та технічних завдань в результаті здійснення творчо-пошукової, технологічної діяльності; розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення технічних об’єктів; розвиток конструкторських здібностей; гармонійний розвиток особистості, розвиток творчої активності, системного, просторового і логічного мислення, просторової уяви, фантазії, здатності вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до конструювання транспортної техніки; набуття досвіду власної творчої діяльності в конструюванні транспортної техніки.

 Програма спрямована на вихованців віком від 14 до 19 років.

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...