Документи
Методична скриня
перелік нормативних документів ПНЗ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-111 зі змінами і доповненнями, внесеними від 7 грудня 2000 року № 2120-III;

 2. "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 року № 2998-ХІІ;

 3. "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 4 вересня 2008 року №375-VI (із внесеними змінами від 16.10.2012):

 4. "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 року № 40-ІV;

 5. «Про охорону дитинства» від 26.04.2001. №2402-ІІІ;

 6. Проект Закону України «Про виховання дітей та молоді» // Світ виховання. – 2004. – №3(4). – С.6 – 20.

 

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.20051013/2005;

 2. «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» від 28.09.20041148/2004;

 3. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002258/2002;

 4. «Про національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001992/2001;

 5. «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні» від 09.10.2001941/2001;

 6. «Про заходи щодо подальшого вдосконалення системи патріотичного виховання молоді» від 29.06.2001137/2001;

 7. «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» від 24.04.2000612/2000;

 8. «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху» від 23.01.200135/2001.

 

 

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року" від 27 серпня 2010 р. № 785;

 2. "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" від 6 травня 2001 р. № 433;

 3. "Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад" від 27 серпня 2010 р. № 769;

 4. "Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку" від 28 квітня 2009 р. № 422;

 5. "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (витяг) від 17 серпня 2002 р. № 1133;

 6. "Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молодів позашкільних навчальних закладах" від 20 серпня 2003 р. № 1301;

 7. "Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини" від 8 грудня 2009 р. № 1494-р;

 8. "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14 червня 2000 р. № 963;

 9. "Про реалізацію статті 54 Закону України "Про освіту" та статті 48 Закону України "Про вищу освіту" (перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників) від 26 квітня 2003 р. № 632;

 10. "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки" від 20 квітня 2007 р. № 643;

 11. «Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту», ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 18 і 22 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 19.08.2002 № 1222;

 12. «Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки» від 28.03.2002 № 378;

 13. «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів» від 3 травня 2012 р. № 353.

 

 

НАКАЗИ МІНІСТРЕСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. "Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру "Зірниця" від 16.12.2011 № № 1443/779;

 2. Концепція позашкільної освіти та виховання (схвалена рішенням колегії Міністерства освіти України від 25.12.1996, (протокол № 16/3-8);

 3. "Примірні Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи Міністерства освіти і науки України" від 11.03.2010 № 202;

 4. "Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально - виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України" від 22.07.2008 № 676;

 5. "Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту" від 12.07.2001 № 510;

 6. "Про затвердження типових переліків навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України" від 08.01.2002 № 5;

 7. "Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах" від 11.08.2004 № 651;

 8. "Про затвердження Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" від 14.08.2002 № 461;

 9. "Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків" від 16.04.2003 № 238;

 10. "Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів" від 10.05.2002 № 292;

 11. "Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів" від 06.11.2009 № 1022;

 12. "Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання" від 05.11.2009 №1010;

 13. "Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів" від 19.12.2002 № 730;

 14. "Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України" від 24.03.2006 № 237;

 15. "Про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді "Моя Батьківщина - Україна" від 14.06.2010 № 561;

 16. "Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах" від 25.02.2004 № 151/11;

 17. "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності" від 07.11.2000 № 522;

 18. "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України" від 17.06.2008 № 537;

 19. Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України" від 13.07.2007 № 605;

 20. «Про затвердження Положення про Малу академію наук України» від 09.02.2006 № 90;

 21. «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 04.07.2005 № 396;

 22. «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 16.08.2004 № 658;

 23. «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів» від 21.07.2003 № 486;

 24. «Про затвердження типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи МОНУ (військово-патріотичний і спортивний напрями позашкільної освіти)» від 13.07.2004 № 576;

 25. «Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України» від 10.09.2003 № 612;

 26. «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів» від 21.08.2003 № 567;

 27. «Про організацію науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти» від 25.04.2003 № 264/23;

 28. «Про розробку типових навчальних планів і програм» від 08.08.2002 № 454;

 29. «Про затвердження Порядку атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24.07.2001 № 553;

 30. «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» від 07.09.2000439;

 31. «Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України» від 06.04.199996;

 32. «Про першочергові заходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти та виховання» від 19.03.199775;

 33. «Про наповненість гуртків у позашкільних закладах освіти» від 26.12.1996395;

 34. «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи МОУ» від 20.12.1993455;

 35. Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти від 24.12.2003847 

 36. Про внесення змін до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України від 10.04.200073;

 37. «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах» від 23.08.2012 №947;

 38. «Про внесення змін до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту» від 12.08.2009 №746;

 39. «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів» від 31.10.2012  № 1230.

 


ЛИСТИ

 1. "Про організацію літнього відпочинку дітей" від 23.05.2012 № 1/9-391;

 2. "Методичні рекомендації щодо формування негативного ставлення суспільства до будь-яких форм і проявів тероризму та екстремізму" від 11.08.11 №1/9-609;

 3. "Щодо інформаційно-методичного листа "Про організацію виховної роботи у таборах відпочинку з денним перебуванням" від 17.05.11 № 1.4/18 - 1555;

 4. "Щодо репертуарного переліку музичних творів та танцювальної музики для використання загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами у практичній діяльності в позанавчальний час" від 23.05.2011 р. №1.4/18-1629.


ПРОГРАМИ, ДОКТРИНИ

 1. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Програма  вiд 15.09.1999  № 1697 Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

 2. МОН України; Наказ від 12.09.2003619 Комплексна програма заходів щодо залучення обдарованої учнівської молоді до наукових досліджень та розвитку Малої академії наук України;

 3. МОН України; АПН України; Наказ від 25.02.2004151/11 Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах;

 4. Головне управління КОДА; Рішення від 29.04.200414 Регіональна Програма розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.

 

ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» від 09.06.2005 № 350;

 2. Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах від 11.08.2004 № 651;

 3. Положення про Всеукраїнський чемпіонат команд клубу веселих і кмітливих вiд 19.07.2004  № 592/464/10;

 4. Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти від 06.09.2003 № 674;

 5. Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості від 29.08.2003 N 585/529/875;

 6. Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків від 16.04.2003 № 238;

 7. Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів від 19.12.2002 № 730;

 8. Положення про почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» від 14.08.2002 № 461;

 9. Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» від 09.08.2002 № 457;

 10. Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів від 09.08.2002 № 456;

 11. Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів від 10.05.2002 № 292;

 12. Положення про позашкільний навчальний заклад від 06.05.2001 № 433;

 13. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності від 07.11.2000 № 522;

 14. Положення про історико-географічну експедицію учнівської молоді «Сто чудес України» від 04.05.1998 № 1/9-217;

 15. Положення про музей при закладі освіти системи МОУ від 20.05.1997 № 151;

 16. Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи МОУ від 20.05.1997 № 152;

 17. Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів від 01.11.1995 № 307;

 18. Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається вiд 02.06.1995  № 159/30/1526;

 19. Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат від 30.11.1993 № 430;

 20. Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями відповідно до наказу МОН України №1473 від 20.12.11 року “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”.

КОНЦЕПЦІЇ

 1. Концепція позашкільної освіти та виховання (затверджена колегією МОУ 25.12.1996 №16/3-8);

 2. Концепція національного виховання (схвалена Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти 30.06.1994);

 3. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (затверджена колегією МОУ 28.02.1996 №2/4-8);

 4. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОНУ та АПН України від 25.02.2004 № 151/11);

 5. Концепція екологічної освіти (затверджена колегією МОНУ 20.12.2001 № 13/6-19);

 6. Концепція громадянського виховання (постанова Президії АПН України від 19.05.2000 № 1-7/4-49);

 7. Концепція профільного навчання у старших класах (затверджена колегією МОНУ 30.05.2003 № 1/9-273);

 8. Концепція державної системи професійної орієнтації населення (схвалена постановою КМУ від 27.01.1994 № 48).

 9. Концепція фізичного виховання в системі освіти України (затверджена колегією МОУ 23.04.1997 № 7/6-18);

 10. Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді вiд 25.10.2002  № 948/2002;

 11. Концепція Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року від 05 жовтня 2009 року №1260-р.

 

ІНШІ ДОКУМЕНТИ

 1. Регламент проведення спортивно масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах від 21.07.2003486;

 2. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України від 06.04.199996;

 3. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України вiд 30.09.1998  348/70;

 4. Типова програма комплексної перевірки позашкільного навчального закладу, наказ Державної інспекції навчальних закладів України від 04 липня 2012 року №27-а;

 5. Державний класифікатор України Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 , затверджено наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 року №1024.

 6. Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей від 01.04.2013.

 

 

 

 

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Загальна декларація прав людини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948).

 2. Декларація прав дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1959).

 3. Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989; набула чинності для України з 27.04.1991).

 4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей (прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30.09.1990).

 

 

Останні НОВИНИ

ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчал

Про підсумки обласної виставки учнівської молоді з декоративно-ужиткового мисте

Підсумки обласного заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Пам'ять»