Гуртки
Художньо- технічний профіль
«Моделювання іграшок-сувенірів»

Гурток «Моделювання іграшок-сувенірів»

 – це залучення дітей до народних традицій і художньої культури українського народу. Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено «реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях клубах моделювання іграшок-сувенірів закладів позашкільної освіти науково технічного напряму художньо-технічного профілю та. Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами технічної творчості. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальної, яка передбачає оволодіння початковими технічними і технологічними знаннями; елементарними уявленнями і поняттями; ознайомлення з найпростішими технологічними процесами, основами графічної грамоти, з різними матеріалами, інструментами; основами моделюванням, конструюванням і дизайном; техніками виготовлення іграшок-сувенірів; розвиток пізнавальної активності; практичної, яка спрямована на застосування отриманих знань у процесі виконання технологічних операцій з різноманітними матеріалами та 2 інструментами, проектування, конструювання, моделювання, виготовлення іграшок-сувенірів; творчої, яка спрямована на забезпечення розвитку мислення уяви і фантазії; самореалізації у процесі виконання завдань з моделювання та конструювання; формування інтересу до художньо-технічної творчості, виховання естетичного смаку; набуття досвіду власної творчої діяльності, розвитку художнього смаку, пізнавального інтересу; соціальної, яка спрямована на розвиток трудової культури, досягнення високого рівня освіченості і вихованості; формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбність, самостійність тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України

 

спрямована на дітей віком від 8 до 14 років

Останні Новини
29.11.2021

Всеукраїнський конкурс з кібербезпеки “Кіберніндзя”

Всеукраїнський конкурс з кібербезпеки “Кіберніндзя” Вихованці гуртка «З-DМоделювання»  ...
29.11.2021

День пам’яті жертв голодомору

День пам’яті жертв голодомору  27 листопада   Голодомор – трагедія, ...
24.11.2021

Обласний конкурс учнівської молоді «Космос.Людина. Духовність».

Обласний конкурс учнівської молоді  «Космос.Людина. Духовність».   У ...