Гуртки
Інформаційно-технічний профіль
Основи комп’ютерної графіки

Гурток Основи комп’ютерної графіки ( перспективність  використання комп’ютерної графіки в сучасному дизайні, побудові сайтів у інформаційному просторі інтернету, креативній рекламі, новітньому мистецтві, сучасних технологіях створення кіно та мультфільмів, програмній інженерії при розробці дизайну інтерфейсів тощо, а також зацікавленості молоді цими технологіями та сучасними графічними програмами. Основні завдання полягають у розвитку вихованцями наступних компетентностей: пізнавальної, яка оволодіння основними поняттями програмування; засвоєння технічних та технологічних знань та уявлень про особливості роботи в операційній системі Windowsта малювання художніх об’єктів; поняттями про види комп’ютерної графіки; растрові та векторні графічні редактори; анімацію та принципи її створення; про 3D-графіку та програмне забезпечення для створення об’ємних зображень; практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних умінь та навичок практичної роботи з растровими та векторними редакторами; впевненого користування операційною системою комп’ютера, он-лайн ресурсами, правильного пошуку, зберігання інформації; виконання художних творів; творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з інформаційних технологій, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток творчих здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; формування стійкого інтересу до науковотехнічної творчості, потреби у творчої самореалізації;

 Програма спрямована на вихованців віком 13-16 років.

Останні Новини
29.11.2021

Всеукраїнський конкурс з кібербезпеки “Кіберніндзя”

Всеукраїнський конкурс з кібербезпеки “Кіберніндзя” Вихованці гуртка «З-DМоделювання»  ...
29.11.2021

День пам’яті жертв голодомору

День пам’яті жертв голодомору  27 листопада   Голодомор – трагедія, ...
24.11.2021

Обласний конкурс учнівської молоді «Космос.Людина. Духовність».

Обласний конкурс учнівської молоді  «Космос.Людина. Духовність».   У ...