Документи
Методична скриня
Cтруктура самозвіту

САМОЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

_____________________________________________________

(повна назва позашкільного навчального закладу)

за 20_____ рік

 

 

Структура самозвіту

 

Розділ І. Організація навчально-виховного процесу

 

 1. Кадрова політика.

  1. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, доцільність їх розстановки.

  2. Освітній рівень педагогічних працівників

  3. Організація атестації та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

  4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  5. Наявність педагогічних працівників із почесними педагогічними званнями та нагородами.

  6. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників.

  7. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

  8. Організація науково-методичної роботи та її результативність .

  9. Профорієнтаційна робота з вихованцями.


 

 1. Матеріально-технічна та навчально-методична база позашкільного закладу

  1. Загальний стан приміщень навчального закладу.

  2. Дотримання техніки безпеки, охорони праці.

  3. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних лабораторій, кабінетів тощо.

  4. Стан комп»ютеризації навчальної діяльності закладу.

  5. Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою,

ефективність її використання.

  1. Фінансове забезпечення діяльності закладу, залучення додаткових джерел.


 

Розділ ІІ. Ефективність навчально-виховного процесу

2.1. Результативність участі гуртківців в олімпіадах, конкурсах, турнірах.

2.2. Робота закладу щодо виховання здорового способу життя.

2.3. Стан розвитку учнівського самоврядування.

2.4. Участь вихованців у виховних заходах, ступінь впливу позашкільного навчального закладу на всебічний розвиток гуртківців та підготовку їх до самостійного життя.

2.5. Задоволення потреб дітей в організації різних форм навчально-виховної роботи.

2.6. Задоволення потреб дітей в організації різних форм позашкільної освіти.


 

Розділ ІІІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров»я працівників та вихованців позашкільного навчального закладу

3.1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-

виховного процесу.

3.2. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених

сімей та інших учнів соціально вразливих категорій.


 

Загальні висновки


 

Останні НОВИНИ

ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчал

Про підсумки обласної виставки учнівської молоді з декоративно-ужиткового мисте

Підсумки обласного заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Пам'ять»