Документи
Методична скриня
Варіанти формулювання

ВАРІАНТИ ФОРМУЛЮВАНЬ,

ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ У САМОЗВІТІ

ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Структурний елемент

Варіанти формулювання

 

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Кадрова політика.

 

 • Ефективне функціонування (назва закладу) передбачає здійснення кадрової політики шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного педагога, підвищення його кваліфікаційного рівня та його професійного самовдосконалення. Особистість педагога була і залишається ключовою фігурою педагогічного процесу. Підтвердженням цього є … (назва нормативних документів).

 

1.1.Укомплектованість

закладу педагогічними кадрами, доцільність їх розстановки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Кадрове забезпечення (назва ПНЗ) здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом закладу, спеціалізацією та ____денним режимом роботи.

 • Навчально-виховний процес забезпечують ____ педагогічних працівників.

 • Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції.

 • Заклад укомплектований педкадрами на ______ %.

 

  • пп

   Профілі гуртків

   Кількість педагогів

   1

   Початково-технічний

    

   2

   Спортивно-технічний

    

   3

   Предметно-технічний

    

   4

   Інформаційно-технічний

    

   5

   Художньо-технічний

    

   6

   Виробничо-технічний

    

   7

   ..

    

   8

   ..

    

   9

   Інші профілі

    

  • пп

   Профілі гуртків

   Кількість педагогів

   1

   Початково-технічний

    

   2

   Спортивно-технічний

    

   3

   Предметно-технічний

    

   4

   Інформаційно-технічний

    

   5

   Художньо-технічний

    

   6

   Виробничо-технічний

    

   7

   ..

    

   8

   ..

    

   9

   Інші профілі

    

 •  

  Якісний склад педагогів за віком

    • Кількість педагогічних працівників

     Навчальний рік

     2012-2013

     до 30-ти років

      

     31-40 років

      

     41-50 років

      

     51-55 років

      

     Понад 55 років

      

    • Кількість педагогічних працівників

     Навчальний рік

     2012-2013

     до 30-ти років

      

     31-40 років

      

     41-50 років

      

     51-55 років

      

     Понад 55 років

      

    • Кількість педагогічних працівників

     Навчальний рік

     2012-2013

     до 30-ти років

      

     31-40 років

      

     41-50 років

      

     51-55 років

      

     Понад 55 років

      

    • Кількість педагогічних працівників

     Навчальний рік

     2012-2013

     до 30-ти років

      

     31-40 років

      

     41-50 років

      

     51-55 років

      

     Понад 55 років

      

    • Кількість педагогічних працівників

     Навчальний рік

     2012-2013

     до 30-ти років

      

     31-40 років

      

     41-50 років

      

     51-55 років

      

     Понад 55 років

      

    • Кількість педагогічних працівників

     Навчальний рік

     2012-2013

     до 30-ти років

      

     31-40 років

      

     41-50 років

      

     51-55 років

      

     Понад 55 років

      

    • Кількість педагогічних працівників

     Навчальний рік

     2012-2013

     до 30-ти років

      

     31-40 років

      

     41-50 років

      

     51-55 років

      

     Понад 55 років

      

    • Кількість педагогічних працівників

     Навчальний рік

     2012-2013

     до 30-ти років

      

     31-40 років

      

     41-50 років

      

     51-55 років

      

     Понад 55 років

      

 •  

  Відомості про молодих фахівців, кількість осіб

    • Навчальний рік

     Кількість

     2012-2013

    • Навчальний рік

     Кількість

     2012-2013

    • Навчальний рік

     Кількість

     2012-2013

    • Навчальний рік

     Кількість

     2012-2013

    • Навчальний рік

     Кількість

     2012-2013

    • Навчальний рік

     Кількість

     2012-2013

    • Навчальний рік

     Кількість

     2012-2013

    • Навчальний рік

     Кількість

     2012-2013

 •  

   1. Освітній рівень педагогічних працівників

   

   

  Якісний склад педагогічних працівників

   • Кваліфікаційна категорія

    Кількість педагогів

    % від загальної кількості

    Спеціаліст

     

     

    Спеціаліст ІІ категорії

     

     

    Спеціаліст І категорії

     

     

    Спеціаліст вищої категорії

     

     

    Педагоги із вищою спеціальною освітою

     

     

   • Кваліфікаційна категорія

    Кількість педагогів

    % від загальної кількості

    Спеціаліст

     

     

    Спеціаліст ІІ категорії

     

     

    Спеціаліст І категорії

     

     

    Спеціаліст вищої категорії

     

     

    Педагоги із вищою спеціальною освітою

     

     

   • Кваліфікаційна категорія

    Кількість педагогів

    % від загальної кількості

    Спеціаліст

     

     

    Спеціаліст ІІ категорії

     

     

    Спеціаліст І категорії

     

     

    Спеціаліст вищої категорії

     

     

    Педагоги із вищою спеціальною освітою

     

     

   • Кваліфікаційна категорія

    Кількість педагогів

    % від загальної кількості

    Спеціаліст

     

     

    Спеціаліст ІІ категорії

     

     

    Спеціаліст І категорії

     

     

    Спеціаліст вищої категорії

     

     

    Педагоги із вищою спеціальною освітою

     

     

 •  

  • Плинність кадрів становить ______ %. (Варіант:Плинності кадрів немає).

  • Документація з кадрових питань ведеться згідно з діючими вимогами та функціональними обов»язками окремих працівників.

  • Із метою підвищення кваліфікації педагогів у _________ діє система курсової перепідготовки при _______________.

  • Складено і погоджено з міським (районним, обласним) методичним кабінетом перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацією всіх педагогічних працівників у п»ятирічний термін. При проходженні атестації враховується наступність у категоріях, звання, нагородах.

  • Члени педколективу мають право на навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів особам. В минулому навчальному році цим правом скористалося _____ осіб.

  • Щороку педагоги ПНЗ беруть участь у фахових конкурсах регіонального, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

   

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • пп

      П.І.П. педагога

      Посада

      Назва конкурсу

      Номінація

      Результативність

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 •  

   1. Організація атестації та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

   

  • Адміністрація (назва закладу) приділяє належну увагу проведенню атестації педагогічних працівників.

  • Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, від 16.10.201 року №930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року №1473).

  • Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності (назва закладу).

  • Атестація відіграє основну роль у становленні творчого колективу.

  • Під час атестації здійснюється моніторинг професійних якостей учителя, результативності його діяльності, рівень загальної культури, створюються умови для вивчення педагогічного досвіду кращих педагогів. Вона починається з ___________________________.

  • Успішне проведення атестації значною мірою залежить від чіткості організаційних заходів, підготовки відповідних розпорядчих документів, наказів.

  • У ході проведення атестації відвідуються заняття, проводяться співбесіди з педагогами, які атестуються.

  • Вивчення діяльності педагога здійснюється за такими напрямами:

  • реалізація форм, методів та засобів навчально-виховного процесу, виходячи із завдань, що стоять перед ПНЗ;

  • ……;

  • ……;

  • ……

  • У ході атестації проводяться творчі звіти педагогів, що дає можливість від слідкувати роботу педагога під час атестації, а саме:

  • дані про того, хто атестується;

  • відомості про проходження перед атестацією курсів підвищення кваліфікації;

  • демонстраційні заняття, виховні заходи;

  • …….;

  • …….;

  • ……

  • Згідно протоколу засідання атестаційної комісії від ______ № ____ в 20___ - 20____ навчальному році атестацію пройшли _____ педагогів, з яких:

    • встановлено: (категорію, кількість осіб) ;

    • підтверджено: (категорію, кількість осіб);

    • присвоєно (категорію, звання, кількість осіб);

    • нагороджено (якою саме відзнакою, кількість осіб)

  • Пройшли атестацію _____ позашкільних навчальних закладів регіону. Результати атестації: ______________________________________.

   

   1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

   

  • Раз на п»ять років усі педагогічні працівники (назва закладу) проходять курсову перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації при ______________, (варіант: авторських курсах тощо).

  • Педагоги закладу мають змогу обрати для себе форму підвищення своєї професійно-методичної майстерності (варіант: формою підвищення професійно-методичної майстерності для педагогів є ____):

   • очне навчання. За минулий рік курси пройшли …. Педагоги згідно з графіком;

   • заочне навчання (для досвідчених педагогів, педагогів-методистів). За минулий рік такі курси пройшли _____ педагогів закладу;

   • самоосвіта педагогів: педагоги працюють над проблемами особистого професійного росту.

  • Самоосвіта кожного педагога спрямована на розширення і поглиблення професійно-методичних знань і вмінь, яка включає:

  а) науково-дослідницьку роботу;

  б) ________________________;

  в) ________________________;

  г) ________________________

  • Тривала робота над одним питанням, проблемою, дає змогу педагогу _______________.

  • Працюючи з молодими педагогами, основна увага приділяється ___________________.

   

   1. Наявність педагогічних працівників із почесними педагогічними званнями та нагородами

   

   

  пп

  Почесне звання

  Кількість педагогів

  % від загальної кількості

  1

   

   

   

  2

   

   

   

  3

   

   

   

  пп

  Нагороди

  Кількість педагогів

  % від загальної кількості

  1

   

   

   

  2

   

   

   

  3

   

   

   

  пп

  Спортивний розряд, звання, категорія

  Кількість педагогів

  % від загальної кількості

  1

   

   

   

  2

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   1. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

   

  • Для формування педагогічного професіоналізму для педагогічного працівника необхідною умовою є систематичне підвищення своєї професійної майстерності та науково-методична діяльність.

  • Педагоги закладу публікують свої матеріали на сторінках: ______________ (варіант: публікацій в періодичній пресі педагоги закладу не мають).

  • _____ педагогів упорядкували свої власні програми з _____ напряму, які затверджені вченою радою ОІПОПП та інститутом інноваційних технологій (чи органом управління освітою).

  Перелік програм____ напряму, створених педагогами закладу

   

  • пп

   П.І.П. педагога

   Тема публікації

   Видання

   Дата

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • пп

   П.І.П. педагога

   Тема публікації

   Видання

   Дата

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 •  

   1. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес

   

  • Головна стратегія педагогічної діяльності (назва закладу) спрямована на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей вихованців. Розв»язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого використання елементів інноваційних педагогічних ідей, технологій.

  • Національна доктрина визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти в Україні.

  • Результатом упровадження елементів цих нових технологій є всебічно розвинена та соціально адаптована до сучасного життя особистість, яка має відповідну сукупність знань і вмінь із напряму діяльності позашкільного навчального закладу.

  • Основна мета та завдання (назва закладу) – змінити ціннісні орієнтації педагога та стимулювати в педагогічному колективі пошук нових засобів навчання і виховання дітей, творчий підхід, активність педагогів, прагнення їх до самоосвіти шляхом:

  • упровадження моніторингових досліджень;

  • анкетування та діагностування педагогів, вихованців та їх батьків;

  • проведення педрад, нарад, засідань атестаційних комісій із використанням інтерактивних технологій (академічна дискусія, педагогічний аукціон, коло ідей, мозковий штурм, дебати тощо);

  • проведення тренінгів;

  • _________________;

  • _________________.

  •  

  Інноваційні технології в навчально-виховному процесі.

  1.__________________.

  2. _________________.

  3. _________________.

   

  • Моніторинговий аналіз показав, що вищезазначені інновації дозволяють підвищити інтерес до виду діяльності гуртків ____ напряму, __________________.

   

  • Упроваджують у практику своєї роботи педагоги ПНЗ і елементи інноваційних технологій.

   

   

   • пп

    Вид інновації

    Суть

    П.І.П. педагога

     

     

     

     

   • пп

    Вид інновації

    Суть

    П.І.П. педагога

     

     

     

     

   • пп

    Вид інновації

    Суть

    П.І.П. педагога

     

     

     

     

   • пп

    Вид інновації

    Суть

    П.І.П. педагога

     

     

     

     

 •  

   1. Організація науково-методичної роботи та її результативність

   

  • Методична робота в ПНЗ – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

  • Методична робота в (назва закладу) спрямована на розв»язання методичної проблеми: «______________________________».

  • Із метою реалізації названої проблеми в структурі методичної роботи передбачено організацію таких підрозділів:

  • __________________;

  • __________________;

  • __________________;

  • __________________.

  • Методистом (заступником директора) сплановано та організовано роботу методичної ради, яка на своїх засіданнях розглянула такі питання:

  • _________________;

  • _________________;

  • _________________;

  • _________________.

  • В ПНЗ працює ____ методичних об»єднань, діяльність яких передбачає розгляд таких питань:

  • _________________;

  • _________________;

  • _________________;

  • _________________ .

  • Методичні об»єднання організовують та проводять ________________.

  • Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми.

  • Ця робота спрямована на досягнення високих результатів. Із метою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, робота зі створення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі вихованців у масових заходах.

  • Системна робота з обдарованими дітьми полягає у:

  • введенні:

  а)_______;

  б)_______;

  в) _______ .

  • організації:

  а)_______;

  б)_______;

  в) ______ .

  • Методистом (заступником директора) проведено ____ методичних нарад, на яких було опрацьовано актуальні питання методики:

  а)________;

  б) _______;

  в) _______.

  • Практичної спрямованості методичної роботи надає проведення Школи педагогічної майстерності на базі ______________________________.

  • Школа педагогічної майстерності (керівники:______) спрямовує свою роботу на розв»язання проблеми «_____________________». У ході роботи цієї Школи проведено ____________________, опрацьовано теоретичні питання _____________________ та практичні питання на базі ___________________________.

  • Педагоги – початківці в рамках роботи Школи методичної підтримки молодого педагога (керівник ___) мають змогу підвищити всій методичний рівень, опрацьовуючи такі питання:

  • ________;

  • ________;

  • ________;

  • ________.

  • У рамках роботи Школи проводиться тиждень наставника з серією демонстраційних занять, у ході якого взяті до уваги питання самоосвіти педагогів-початківців та їх участь у методичній роботі.

  • Адміністрацією закладу вивчено і узагальнено матеріали з досвіду роботи ______________________________________________________.

  • Із метою вивчення питання поповнення та збереження методичної бази ПНЗ проведено ______________________________________________________.

  • У ході реалізації плану методичної роботи адміністрацією закладу проводяться: _______________________________________________________ .

  • Педагогічний колективі працює над _________________________.

  • Таким чином, із метою удосконалення педагогічної майстерності, підвищення фахового рівня, виявлення творчих, талановитих членів колективу адміністрація закладу сприяє науково-методичному зростанню педагогів, а саме:

  1.___________.

  2.___________.

  3. ___________.

  4.___________.

  • Із метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення окремого напряму занять та інших виховних заходів в закладу проводяться:

  • ______________ ;

  • ______________;

  • ______________;

  • ______________.

  • Методично-організаційна робота з проведення засідань методичних об»єднань, зустрічі «круглих столів», семінарів позитивно впливають на діяльність закладу, сприяє _________________________________.

   

   1. Профорієнтаційна робота з вихованцями

   

  • Система взаємодії педагогічного колективу та колективу вихованців позитивно впливає на розвиток здатності учнів старшого шкільного віку до професійного самовизначення. Спираючись на традиції, що склалися в закладі, робота з вибору професії проводиться:

  • __________________________________________;

  • __________________________________________;

  • __________________________________________.

  • Про системну та наполегливу роботу педагогічного колективу з цього питання свідчать такі результати: __________________________________________ .

  1. Матеріально-технічна та навчально-методична база позашкільного закладу

  2.1. Загальний стан

  приміщень навчального

  закладу

   

  • Приміщення ПНЗ відповідають вимогам реалізації навчально-виховного процесу.

  • В закладі функціонує ____ навчальних кабінети (навчальні лабораторії тощо), бібліотека, ______________.

  • Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

  • ПНЗ підключений до мережі Інтернет (не підключений до мережі Інтернет, підключений клас, лабораторія).

  • Зроблено капітальний (поточний) ремонт приміщення _____, здійснено заміну _____, оновлено матеріально-технічну базу _____, придбано ____(нові меблі, дидактичне та спортивне обладнання), методичну літературу, телевізори тощо.

  • Створено новий кабінет, лабораторію тощо.

  • Побудовано ______________.

   

   1. Дотримання

  техніки безпеки,

  охорони праці

   

  • Вивчення питань з охорони праці з учнями(вихованцями) входить до навчального плану _________________________________________________________________.

  • На заняттях ___ гуртків проводяться вступні і повторні інструктажі з техніки безпеки й охорони праці.

  • Передбачено надання дітям загальних знань і формування вмінь збереження здоров»я як важливого компонента загальнолюдської культури, зміцнення навичок здорового способу життя, оволодіння способами розвитку фізичних якостей. З цією метою в закладі проводяться _______________________________________________________.

  • Стан охорони праці, техніки безпеки під час навчально-виховного процесу в ПНЗ знаходиться під контролем адміністрації, педагогів та медичних працівників.

  • З дітьми систематично здійснюються _______________. Із педагогічним та технічним персоналом проводяться ____________________________________________.

  • Переобладнано (дообладнано, створено) куточок з ЦЗ та техніки безпеки. Систематично проводяться _________________________________________.

  • Постійно ведеться удосконалення технічної бази: ________________________. (Матеріально-технічна база не оновлювалася в зв»ящику з …).

  • Значна робота проводиться відповідальною особою (медичним персоналом, керівниками гуртків) з профілактики захворювань, епідемій, шкідливих звичок, особистої гігієни.

  • Розроблено (поновлено) та затверджено посадові інструкції, інструкції з охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, видано відповідні накази, налагоджено інструктування учнів у (лабораторіях , класах), ведеться робота щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму через проведення _______, проведено (не проводилося) перевірку опору ізоляції та захисного заземлення (акти _____).

   

  2.3. Стан матеріально-

  технічного забезпечення

  навчальних лабораторій,

  кабінетів тощо

   

  • Усі навчальні кабінети (лабораторії, класи) облаштовано відповідними меблями: __________________. Їх розміщення відповідає санітарно-гігієнічним правилам і нормам.

  • Кожен кабінет (клас, лабораторія) забезпечений необхідною довідковою та методичною літературою, навчальним обладнанням, дидактичними матеріалами. Розподіл та збереження засобів навчання здійснюється згідно з темами, роками навчання та розділами навчальних програм.

  • У кабінетах створені всі умови для реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання, проведення засідань методичних об»єднань, індивідуальної підготовки педагога до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

  • Кабінети облаштовані пересувними партами і стільцями. Це дає можливість педагогу розміщувати меблі таким чином, щоб забезпечити різні режими роботи в гуртку: групові, парні, індивідуальні.

  • Для належної організації спільної праці педагога й учня , підвищення ефективності проведення занять було придбано _____, поновлено______, переобладнано ______, створено___________________________.

  • Матеріально-технічна база сприяє ________________________________________.

   

  2.4. Стан комп»ютеризації

  навчальної діяльності

  закладу

  • У ПНЗ функціонує належно обладнана лабораторія (клас, кабінет) інформатики.

  • Створено локальну мережу закладу( класів, лабораторій тощо).

  • Використовується маркерна дошка та мультимедійний проектор.

  • За рахунок спонсорських коштів придбано ____ одиниць комп»ютерної техніки.

  • Проведено монтаж заземлюючого контуру (калькуляція від ____) та заміри опору контурів заземлення (технічний звіт та акти заземлення від _____).

  • ____ % педагогів закладу володіють комп»ютерною технікою і використовують її як засіб навчання./ Закінчили навчання за програмою « Intel. Навчання для майбутнього».

  • Створено мультимедійний центр, обладнаний мультимедійною дошкою та проектором, встановлено __ комп»ютери, закуплено новий дидактичний матеріал та мультимедійне програмне забезпечення.

   

  2.5. Забезпеченість

  навчально-методичною

  та довідковою

  літературою,

  ефективність її

  використання

  • В закладі створено бібліотеку – своєрідний методичний центр, де розгортається підготовка методичних розробок із окремих напрямів позашкільної освіти, розробка дидактичних матеріалів тощо.

  • ПНЗ здійснює передплату фахових періодичних видань (газети, журнали серії «Шкільний світ» ……..)

  • Робота бібліотеки спрямована на: ___________________________________________.

   

  2.6. Фінансове забезпечення

  діяльності закладу,

  залучення додаткових

  джерел

   

   

   

   

   

  • У _______ навчальному році із державного бюджету, спонсорських коштів та батьківських коштів витрачено _______ грн.. у тому числі:

   

  пп

  Потреби

  Витрачені кошти (держбюджет, спонсорські, батьківські)

  Кількість

  2011-2012 н.р.

  2012-2013 н.р.

   

   

   

   

   

   

   

   

  РОЗДІЛ ІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  2.1.Результативність

  участі гуртківців в

  олімпіадах, конкурсах,

  турнірах, змаганнях

   

   

  Кількість вихованців-переможців змагань, конкурсів, олімпіад

   

  % від загальної кількості

   

  Кількість призерів

   

   

  Олімпіади

   

  Конкурси

  Змагання

  Інші види

   

  міські

  обласні

  міські

  районні

  обласні

  міжнародн.

  Всеукр

  міські

  районні

  обласні

  міжнародн.

  Всеукр

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2. Робота закладу щодо

  виховання здорового

  способу життя

   

   

  Гуртки

  Інші об»єднання оздоровчого напряму

  Участь в масових заходах

  Результативність

   

   

   

   

   

  • В основу процесу навчання і виховання покладено повагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її позитивними і негативними рисами.

  • Серед дітей та учнівської молоді проводиться значна просвітницька робота щодо здорового способу життя: _______________________________________________.

   

  2.3. Стан розвитку

  учнівського

  самоврядування

  • Для забезпечення ділового ритму життя, дисципліни і порядку, організації дозвілля в ПНЗ працює учнівське самоврядування «_________», метою та головними завданнями якого є:

  • _______________________________________;

  • ________________________________________;

  • ________________________________________.

  • Подається інформація про результативність роботи учнівського самоврядування.

   

  2.4. Участь вихованців у

  виховних заходах,

  ступінь впливу

  позашкільного

  навчального закладу на

  всебічний розвиток

  гуртківців та

  підготовку їх до

  самостійного життя.

  • В ____ навчальному році педагогічний колектив ПНЗ працює над такими виховними проблемами:

  • ____________;

  • ____________;

  • ____________.

  • Проводиться повний аналіз участі вихованців ПНЗ у виховних заходах.

  2.5. Задоволення потреб

  дітей в організації

  різних форм

  навчально-виховної

  роботи

   

  • Організація гурткової роботи:

  • Коротка характеристика стану гурткової роботи.

  •  

  • Відкрито гуртки

   Закрито гуртки

   Відкрито новий напрям

   Закрито напрям

   Назва гуртка

   Навчальний заклад

   Назва гуртка

   Навчальний заклад

   Причина закриття

   Назва напряму

   Навчальний заклад

   Назва напряму

   Навчальний заклад

   Причина закриття

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Відкрито гуртки

   Закрито гуртки

   Відкрито новий напрям

   Закрито напрям

   Назва гуртка

   Навчальний заклад

   Назва гуртка

   Навчальний заклад

   Причина закриття

   Назва напряму

   Навчальний заклад

   Назва напряму

   Навчальний заклад

   Причина закриття

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 •  

  • Участь вихованців ПНЗ у науково-технічному відділенні МАН. Результативність участі.

   

  2.6. Задоволення потреб

  дітей в організації різних

  форм позашкільної

  освіти

   

   

   

  • Організація гурткової роботи

  пп

  Напрям

  Назва гуртка

  Кількість вихованців

  Досягнення в роботі гуртка

   

   

   

   

   

   

   

  РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ»Я ПРАЦІВНИКІВ ТА ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  3.1. Створення умов для

  забезпечення прав і

  свобод учасників

  навчально-виховного

  процесу

   

  • Важливим аспектом роботи ПНЗ є соціальний захист дітей. Це питання постійно розглядається на педрадах, батьківській раді, засіданнях органів учнівського самоврядування. Проведено заходи щодо підвищення якості роботи педагогічного колективу з дітьми різних соціальних категорій, а саме: ___________________________.

  • В ПНЗ щорічно створюється (поновлюється) банк даних дітей різних соціальних категорій. Оформлено списки ______________. Це дає змогу тримати на постійному контролі навчання, відвідування, умови проживання в таких сім»ях таких дітей, тримати в полі зору кожну дитину, яка потребує посиленої уваги з боку дорослих.

  3.2. Забезпечення соціальної

  підтримки дітей-сиріт,

  дітей із

  малозабезпечених сімей

  та інших учнів

  соціально вразливих

  категорій

   

  • З метою поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв»язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності в навчальному закладі проведена така робота:

  • ________________________________________________;

  • _______________________________________________;

  • _______________________________________________;

  • _______________________________________________.

  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  • Висновки, зроблені під час самоаналізу, свідчать, що:

   • позашкільний навчальний заклад працює в режимі функціонування та постійного

  розвитку;

   • кадрова політика закладу, спрямована на формування відкритості педагогів до

  нововведень, забезпечила реалізацію інноваційних ідей концептуального характеру;

   • сприятливий мікроклімат у педагогічному колективі, атмосфера доброзичливості,

  взаємоповаги, здорової професійної конкуренції педагогів сприяють успішному

  засвоєнню нововведень, спрямованих на підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

  • За ______ навчальний рік у діяльності позашкільного закладу помітні позитивні зміни у таких напрямах діяльності:

  а) _____;

  б) _____;

  в) _____.

  • Серед негативних тенденцій можна виділити наступні:__________________________.

  • Відзначилися ПНЗ регіону _________________________________________________.

  • Заплановано проведення заходів (ВПЕРШЕ!!!!)

  • ПНЗ (назва закладу) займає ___ місце у рейтингу навчальних закладів міста (району, області).

   

   

   

  Останні НОВИНИ

  ДОВІДНИК вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчал

  Про підсумки обласної виставки учнівської молоді з декоративно-ужиткового мисте

  Підсумки обласного заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Пам'ять»