Документи
КЗ ЦНТТУМ ХОР
ПОЛОЖЕННЯ про обласну виставку з технічної творчості учнівської молоді «Наш п

Проект
                                                                                      Затверджую:
                                                                                      В.о.директор  коммунального
                                                                                      закладу  «Центр науково-технічної
                                                                                      творчості учнівської молоді»
                                                                                      Херсонської обласної ради
                                                                                           
                                                                                       _________О.В.Рудика


ПОЛОЖЕННЯ


про обласну виставку з технічної творчості
  учнівської молоді  «Наш пошук і  творчість – тобі, Україно!
                              у 2014 році


І. Мета виставка

- підведення підсумків роботи технічних гуртків, наукових творчих об'єднань учнів;
- пропаганда та популяризація досягнень дитячих колективів з науково-технічної, пошуково-конструкторської, дослідницької, раціоналізаторської діяльності;
- активізація подальшого розвитку дитячої технічної творчості на Херсонщині;
- пошук обдарованої в галузі техніки молоді;
- відбір  експонатів  для участі  у  Всеукраїнській  виставці-конкурсі  науково-технічної  творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість- тобі, Україно!»


ІІ. Місце і час проведення

    Обласна виставка з технічної творчості проводиться у м. Херсоні на базі комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
    Експонати на обласну виставку технічної    творчості   подаються   не   пізніше
01 квітня 2014 року.
    
                ІІІ. Керівництво та матеріальне забезпечення виставки

          Керівництво та безпосередню організацію виставки здійснює комунальний заклад “Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, який формує оргкомітет і жури виставки.
    Витрати на проведення виставки здійснюється за рахунок коштів організатора.
    Витрати на завезення експонатів - за рахунок організацій, що відряджають.


2


ІV. Програма виставки-конкурсу

Виставка передбачає:
-особисту першість з  кожного   розділу виставки;
- першість серед районів, міст (колективна першість).
З поданих робіт на базі обласної виставки створюється експозиція, яка працює протягом року.

V. Учасники виставки

У виставці приймає участь учнівська молодь загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів Херсонської області.
Вік учасників до 18 років включно.


VІ. Умови проведення виставки

Обласній виставці передують районні, міські виставки.
На обласну виставку подаються кращі роботи  учнів, які вибороли призові місця у районних та міських виставках з технічної творчості.

VІІ. Розділи виставки

Виставка проводиться за тематичними розділами:

1. Електронні прилади та електротехніка;
2. Промислова техніка;
   3. Транспортні засоби. Діючі моделі, макети сучасного та екологічно-чистого транспорту;
4. Спортивно-технічне моделювання (стендові моделі та моделі-копії);
5. Сільськогосподарська техніка;
   6. Навчальні посібники, оригінальні за конструкцією наочні посібники,
пристрої, що сприяють кращому засвоєнню програмного матеріалу з основ наук у школі та раціоналізують трудові процеси в шкільних майстернях, навчальних лабораторіях, технічних гуртках;
 7. Технічна екологія, медична техніка, біофізичні та хімічні пристрої. Прилади, що сприяють збереженню природних ресурсів та очищенню навколишнього середовища, використанню нетрадиційних джерел енергії);
8. Побутова техніка;
9. Космічна техніка та техніка майбутнього;
10. Моделі історичної серії. Діючі моделі, макети історичної серії з усіх галузей науки і техніки, виготовлені із напівфабрикатів, моделі-конверсії, саморобні моделі;
11. Ігри та іграшки з елементами техніки;
12. Архітектура та будівництво. Макети та проекти споруд, будівель, фрагментів вулиць, міської забудови, залізничних вокзалів та ін. з елементами ландшафту або без них.
3

VІІІ. Критерії оцінки робіт

Розділ 1. Електронні прилади та електротехніка.
Розділ 2. Промислова техніка.
Розділ 3. Транспортні засоби.
Розділ 5. Сільськогосподарська техніка.
Розділ 7. Технічна екологія. Медична техніка.
Розділ 8. Побутова техніка.
- доцільність розробки експонату                            - 10
- оригінальність ідеї (конструкції)                             - 15
- складність приладу ((конструкції)                                 - 15
- трудомісткість виготовлення експонату                             - 10
- дієздатність експонату                                         - 10
- виконання вимог правил техніки безпеки                    - 5
- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                          - 5
- якість технічної документації                             - 5
- наявність авторських свідоцтв:                            
раціоналізаторська пропозиція                              -5
винахід                                             -10
- наявність свідоцтв та дипломів за участь                         
  у конкурсах та виставках у поточному році;                      - 5
- наявність публікацій               -5

Розділ 4. Спортивно-технічне моделювання                    
 - відповідність моделі класам та категоріям                     - 40
 - якість виготовлення                                    - 30
 - якість технічної документації                            - 10
 - призові місця в обласних змаганнях                             
    1 місце                                                  -15
    2 місце                                                  -10
    3 місце                                                   - 5

Розділ 6. Навчальні посібники
- дидактична доцільність  застосування експонату                - 15
- оригінальність ідеї (конструкції)                            - 15
- складність приладу (конструкції)                            - 15
- трудомісткість виготовлення експонату                        - 15
- дієздатність експонату                                          - 10
- виконання вимог правил техніки безпеки                    - 5
- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                    - 5
- якість технічної документації                            - 5
- наявність авторських свідоцтв                            - 5
- наявність дипломів за участь у конкурсах,
  виставках п.р.                                        - 5
- наявність публікацій                                    - 5

4
Розділи 9 та 10. Космічна техніка та техніка майбутнього.
 Моделі історичної серії
- доцільність розробки експонату                            -20
- оригінальність конструкції                                - 25
- трудомісткість виготовлення                                     - 15
- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                    - 15
- якість технічної документації                            - 15
- наявність свідоцтв та дипломів за участь
   у конкурсах та виставках у поточному році                    - 5
- наявність публікацій                                    - 5
Розділ 11. Ігри та іграшки з елементами техніки    -
- доцільність розробки експонату                                       - 15
- оригінальність конструкції                                 - 15
- складність конструкції                                         - 15
- трудомісткість виготовлення                                     - 15
- дієздатність експонату                                         - 10
- виконання вимог правил техніки безпеки                    - 5
- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                    - 5
- якість технічної документації                            - 5
- наявність авторських свідоцтв                            - 5
- наявність свідоцтв та дипломів
за участь  у конкурсах та виставках у поточному році                     - 5
 - наявність публікацій                                    - 5
Розділ 12. Архітектура і будівництво                            
- оригінальність конструкції                                      - 25
- трудомісткість виготовлення                                     - 20
- відповідність вимогам ергономіки та дизайну                         - 15
- якість технічної документації                            - 15
-  наявність свідоцтв та дипломів
за участь  у конкурсах та виставках у поточному році                      - 5
- наявність публікацій                                           - 5


ІХ. Документація.

Разом з експонатами до комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (пр.Ушакова, 27) подаються такі документи:
- заявка на участь у виставці у друкованому та  електронному виді  (додаток 1);
- фото експонату в електронному виді;
- паспорт експонату у друкованому та електронному виді (додаток 2);
- технічний     опис експонату, який складається з викладення принципу його роботи, призначення розробки, її відмінність від аналогу, а також конкретне застосування цієї розробки у відповідній галузі народного господарства. До опису додаються блок-схеми, принципові, електричні й кінематичні схеми, короткий опис
5
роботи даних схем, інструкції з експлуатування (підготовка експонату до роботи, порядок вмикання та детальний опис роботи з експонатом, в разі потреби – характерні несправності та засоби їх усунення, опис методики проведення вимірів, дослідів тощо).
- відгуки, рецензії фахівців;
- свідоцтва, дипломи (при наявності);
- копії матеріалів, які були опубліковані автором у пресі (при наявності).
         ПРИМІТКА:
Заявка, паспорти та технічні описи повинні бути обов'язково у друкованому та електронному виді без скорочень та абревіатур.
Експонати, які не відповідають вимогам положення та не мають  необхідної документації, журі не розглядає.
Х. Вимоги до експонатів та розробок    

1. Експонати повинні відповідати правилам, вимогам і нормам техніки безпеки.
2. Прилади та пристрої, які працюють від автономних джерел живлення повинні бути забезпечені ними і мати з'єднувальні елементи, а також напис, що застерігає від вмикання в мережу 220 В. На всіх електрифікованих експонатах необхідно встановити запобіжники відповідних номіналів.
На експонатах із зворотнього боку повинна бути надійно закріплена маркіровка з найменуванням району, установи та інше.

ХІ. Підведення підсумків та нагородження переможців

Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів, набраних автором  за подану роботу.    
Першість серед районів (міст) визначається за максимальною сумою балів, одержаних за роботи у всіх розділах.
При підведенні підсумків враховуються:   
- кількість експонатів вищої категорії, які визначило журі;
- кількість розділів, з яких подані експонати;
     - кількість експонатів, що були відібрані на Всеукраїнську виставку технічної творчості;
- видовищність експозиції виставки району (міста).
    Автори робіт, які зайняли призові (І, ІІ, ІІІ) місця, нагороджуються дипломами комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради  І, ІІ, ІІІ ступенів.
Гуртки, які приймали активну участь у виставці і досягли певних успіхів, нагороджуються дипломами комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.    
    
Завідувач  відділу
організаційно-масової  роботи                                                             Л.В.Вербина

Додаток 1
Затверджую:
Начальник управління
(відділу) освіти
_________________2014 р.

Заявка
на участь в обласній виставці з технічної творчості
учнівської молоді
_______________________________ району


п/п
Назва
розробки
Тематичний
розділ
Прізвище,
ім’я автора
Школа,
клас
Заклад
освіти, назва
гуртка
Прізвище, ім'я по батькові
керівника
гуртка
(вчителя)
             
             
             
             


Директор загальноосвітнього
(позашкільного, професійно-технічного)
навчального закладу
 М.П.                                                                                                            _______________________
     (підпис)


Додаток 2
Затверджую:
Начальник управління
(відділу) освіти
_________________2014 р.

ПАСПОРТ
експонату (розробки)

Назва експонату (розробки)_______________________________________________
Тематичний розділ _____________________________________________________
Прізвище, ім'я автора ___________________________________________________
Школа, клас (курс)     ____________________________________________________    
Назва гуртка ___________________________________________________________
Установа освіти в якій працює гурток _____________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові керівника гуртка ______________________________
Технічний опис експонату (призначення, принцип дії, область використання, технічні характеристики, умови експлуатації, результати випробувань, відгуки фахівців відповідних галузей, умови необхідні для демонстрації)

Директор загальноосвітнього
(позашкільного, професійно-
технічного) навчального закладу
М.П.                                                                                                                _______________________
     (підпис)

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...