Документи
КЗ ЦНТТУМ ХОР
Про проведення обласного заочного конкурсу на кращу методичну розробку з науков

 

                                                        Україна

                                     УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Н А К А З

  20.01.2016                                        м.Херсон                                        №13 

 

Про  проведення обласного

заочного конкурсу на кращу методичну

розробку з науково-технічної творчості

та декоративно-ужиткової творчості

серед педагогів позашкільних

навчальних закладів

 

Відповідно до плану роботи комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, затвердженого  Управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації з метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та виявлення і поширення передового педагогічного досвіду з питань удосконалення навчально-виховного процесу у гуртках науково-технічного та декоративно-ужиткового напрямків

 

  НАКАЗУЮ:

1. Провести в 2016 році заочний обласний конкурс на кращу методичну  розробку з науково-технічної та декоративно-ужиткової творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів.

2. Затвердити:

2.1. Склад журі (додаток 1)

2.2. Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної та декоративно-ужиткової творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів області (додаток 2)

3. Методичному відділу:

3.1. Здійснити  організаційні заходи щодо проведення обласного конкурсу.

3.2. Підготувати до 15 грудня підсумки конкурсу.

3.3. Результати конкурсу висвітлити на сайті закладу.

 

4. Рекомендувати директорам позашкільних закладів здійснити заходи щодо участі педагогів в обласному заочному конкурсі на кращу методичну  розробку з науково-технічної та декоративно-ужиткової творчості

 

5. Контроль за виконаннямнаказу  покластина завідувача методичним відділомТарасову Т.С.

 

 

 

Директор                                                                          О.В. Рудика

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК1

до наказу комунального закладу

«Центр науково-технічної творчості

учнівської молоді»

Херсонської обласної ради

від 20.01.16№ 13

 

 

Склад журі

обласного заочного конкурсу на кращу методичну розробку

 з науково-технічної та декоративно-ужиткової творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів

 

Голова журі:

 

Рудика

Олена Володимирівна

 директор комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

Члени журі:

 

Румянцева Юлія Аскольдівна

головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та інтернатних закладів Управління освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації;

Гусь Таїсія Йосипівна

 старший викладач кафедри теорії і методики виховної роботи, завідувач відділу теорії і методики виховної роботи Херсонської Академії    безперервної освіти Херсонської обласної ради    

Тарасова

Тетяна Сергіївна

завідувач методичного відділу комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

Кузьміна

Людмила Григорівна

 

методист Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молодіХерсонської обласної ради

Славич Анна Павлівна

методист, керівник гуртків Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради

Гудименко Анжела Володимирівна

 методист Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради

 

 

 

ДОДАТОК2

до наказу комунального закладу

«Центр науково-технічної творчості

учнівської молоді»

Херсонської обласної ради

від 20.01.16 №13

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО- МЕТОДИЧНІ  МАТЕРІАЛИ

про обласний конкурс на кращу методичну розробку з науково-технічної та декоративно-прикладної  творчості серед педагогів позашкільних закладів області на 2016 рік

 

Основні положення

Конкурс проводиться з метою удосконалення і активізації методичної та навчально-виховної роботи позашкільних навчальних закладів.

Організатором конкурсу є  комунальний заклад “Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради.

 

Завдання конкурсу

-         виявлення та розповсюдження перспективного досвіду роботи педагогів позашкільних навчальних закладів;

-         залучення творчих педагогічних кадрів до вирішення сучасних проблем науково-технічної та художньо-естетичної творчості;

-         підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів позашкільних навчальних закладів;

-         впровадження у практику нових ефективних методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю в позашкільний час;

-         забезпечення умов для творчого становлення особистості.

 

Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь як окремі педагогічні працівники, методисти, так і колективи авторів з числа працівників позашкільних навчальних закладів.

 

Умови проведення конкурсу

Подання методичних розробок триває до  15 жовтня 2016 року включно.

Підведення підсумків Конкурсу проводиться до 15 грудня цього ж року.

Після закінчення терміну подачі, зазначеного  у цих матеріалах, роботи не приймаються.

До примірників матеріалів обов’язково подається електронна версія в текстовому редакторі Word.

Конкурсні роботи лише в електронному вигляді журі не розглядаються.

Мова розробок – українська.

Разом  з примірниками рукописів подаються відомості про автора (авторів):

-         прізвище, ім’я, по-батькові автора чи авторів (повністю);

-         спеціальність, місце роботи, посада (повністю);

-         офіційна адреса навчального закладу, контактні телефони (із зазначенням повної поштової адреси – індекс, місто, район, і т.д.) та рецензія спеціаліста на методичну розробку.

 

Матеріали з поміткою «На конкурс» направляються на адресу: м. Херсон, проспект Ушакова, 27, Комунальний заклад «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, методичний кабінет(т.49-50-88).

 

На конкурс подаються методичні розробки з усіх профілів науково-технічного напрямку позашкільної освіти, прикладної творчості: (методичні рекомендації, описи досвіду роботи, навчальні посібники, розробки навчальних тем, розділів, окремих занять, дидактичні матеріали, проекти, технології виготовлення виробів, сценарії масових заходів науково–технічної спрямованості, описи, креслення, схеми тощо).

 

Конкурс проводиться у таких номінаціях:

-         навчальні програми;

-         методичні рекомендації;

-         опис досвіду роботи;

-         стаття;

-         опис майстер-класу (технологій виготовлення виробів)

-         дидактичні матеріали;

-         портфоліо;

-         масові заходи;

-         проекти (педагогічні, учнівські)

-         навчальна література.

 

Підведення підсумків

Роботи авторів кращих методичних розробок нагороджуються дипломами комунального закладу “Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради. Кращі методичні розробки будуть рекомендовані для використання на обласних семінарах для керівників технічних гуртків і методистів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методичні рекомендації

щодо підготовки та оформлення методичних розробок для участі у

 обласному заочному  конкурсі на кращу методичну розробку

з науково-технічної  та художньо-естетичної творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів у 2016р.

 

Методичні розробки мають базуватися на використанні кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, враховувати регіональні особливості розвитку позашкільної освіти, розкривати як загальні проблеми позашкільної освіти, так і організацію навчально-виховного процесу в окремих гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях.

Основна мета методичної розробки - глибоко й творчо розглянути одне з конкретних питань теорії і практики.

Характерною ознакою методичної розробки є наявність рекомендацій щодо її використання.

В основу рекомендацій покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення методичних розробок, а також використання рекомендацій різних довідкових матеріалів.

Дані рекомендації адресовані методистам, заступникам директорів з навчально-виховної роботи, керівникам гуртків, педагогам, які займаються методичною роботою.

 

Схема-алгоритм підготовки методичної розробки

Постановка проблеми, яку необхідно розв'язати.

Формування теми розробки, мети пошуку та завдань вирішення її проблеми.

Аналіз науково-теоретичних положень та існуючого практичного досвіду за даною проблемою.

Роздуми, висунення гіпотез, зародження ідей. Співставлення їх з існуючими.

Критичний аналіз і теоретичне обґрунтування розв'язання проблем.

ІІрогнозування результату. Підготовка навчальних матеріалів.

Апробація окремих ідей і методичних рішень.

Оцінка результатів перевірки, аналіз труднощів, умов реалізації ідей.

Написання тексту розробки.

 

Структура методичної розробки

Титульна сторінка.

Зміст або тематичний план.

Вступ, де розкривається тема, мета і основні завдання.

Основна частина, яка за змістом повинна відповідати темі, підпорядковуватися основній меті та завданням, містити опис методики викладання навчального матеріалу (розділу або його частин) та виховання.

Висновки щодо практичного застосування даної роботи і її результативності.

Додатки (якщо є), до яких слід включати таблиці, ілюстрації, схеми, рисунки. Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: "Додаток 1"). Посилання на додатки у текстовій частині роботи є обов'язковими.

Словник використаних термінів.

Список використаної літератури, який розмішують у кінці роботи в алфавітному порядку.

Рецензія спеціаліста на методичну розробку.

 

Вимоги до виконання та критерії оцінювання методичної розробки

Актуальність теми.Актуальність означає важливість, практичну значимість розглянутої проблеми. Методична розробка може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для організації навчально-виховної роботи.

Достатній теоретичний рівень.Ця вимога означає, що автор повинен розкрити тему на сучасному рівні розвитку відповідної науки: достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми, включити у зміст матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади; систематизувати та проаналізувати різні думки і підходи, сформувати власну точку зору на розглядану проблему.

Дослідницький характер.У роботі повинні міститись елементи дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, статей, розробок) з даної теми.

Зміст та практичне застосування. Матеріал роботи повинен викладатися послідовно, логічно взаємопов'язувати окремі частини, повністю розкривати тему роботи. На основі аналізу та узагальнень висловити пропозиції щодо практичного застосування даної розробки, спрогнозувати результат.

Відповідність віковим особливостям вихованців.ІІри написанні методичної розробки з питань позашкільної освіти необхідно керуватися такою вимогою: відповідність матеріалу навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів щодо структури, обсягу і змісту. Нові знання, уміння та навички мають базуватися на раніше засвоєних та придбаних.

Грамотність і естетичність оформлення.Це важлива вимога до методичної розробки, що підвищить її якість. Робота повинна бути написана українською мовою, без граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватися правил цитування, оформлення списку використаної літератури.

 

Вимоги до технічного оформлення методичної розробки

Методична розробка має бути надрукована комп'ютерним набором (14 шрифтом Times New Roman) через 1,5 інтервали з одного боку білого паперу формату А4 (поля: ліве - 3 см, праве - 2 см, верхнє - 2,5 см. нижнє - 2,5 см). Текстова частина має бути чорного кольору, за винятком титульної сторінки, таблиць, графіків, рисунків.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "1" не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці з цифри "2". Порядковий номер сторінки проставляється на середині її нижнього поля.

Усі ілюстрації тексту (фотографії, схеми тощо) називають рисунками і нумеруються послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням. Схеми, креслення, які додаються до роботи, виконуються чорною тушшю і подаються в оригіналі або якісній ксерокопії.

 

Терміни

Дидактичні матеріали – вид методичної продукції, що створюється для самостійної чи сумісної з педагогом роботи вихованців.

Методична розробка – вид методичної продукції, що містить матеріали які розкривають форми, засоби, методи навчання, педагогічні технології навчання і виховання, або їх елементи, що застосовуються до конкретного заняття гуртка, теми програми, або курсу в цілому.

Методичні рекомендації – це вид методичної продукції, що містить розяснення з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методики виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також проведення заходів.

Навчальна література– це навчальні, навчально-методичні, методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, зібрання творів словники, енциклопедії, тлумачні, термінологічні словники,довідники, альбоми, практикуми тощо, які призначені для практичного використання в навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів.

Навчальна література має відповідати вимогам, визначеним у роз’ясненні щодо проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти. (Лист Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від19.12.2014р. № 14.1/10-3972)

Програма гуртка– вид методичної продукції що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладення певної навчальної дисципліни, чи її розділу. Програма гуртка має відповідати вимогам, визначеним у методичних рекомендаціях щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти. (Лист Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013р. № 14.1/10-1685)

Стаття– це науковий або публіцистичний твір, що містить широке за охопленням матеріалу, та порівняно глибоке аналітичне дослідження важливої теми.

 

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...