Документи
КЗ ЦНТТУМ ХОР
Про проведення обласного конкурсу учнівської молоді «Космос. Людина. Духовність

 


                                          

                                                 УКРаїна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИТА МОЛОДІ

ХЕРСОНСЬКОЇОБЛАСНОЇДЕРЖАВНОЇАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

                                                      

 Н А К А З

30.08. 2017                                       м.Херсон                                       № 75

Про проведення обласного

конкурсу учнівської молоді

«Космос. Людина. Духовність»

у 2017 році

 

    З метою створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, задоволення їх освітніх потреб, інтересів та схильностей до науково-експериментальної, дослідницької   діяльності

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Провести у листопаді 2017 року обласний  конкурс учнівської молоді «Космос. Людина. Духовність». 

2.     Затвердити:

          2.1. Інформаційно-методичні матеріали щодо  проведення обласного конкурсу учнівської молоді  «Космос. Людина. Духовність»  у  2017 році, що додаються;

         2.2. Склад журі конкурсу, що додається.

 3. Завідувачу  відділу  організаційно-масової роботи  Вербині Л.В. забезпечити підведення підсумків конкурсу відповідно до інформаційно-методичних матеріалів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директора                                                                                          О.В.Рудика

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                         

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді»

Херсонської обласної ради

                                                                                     30.08. 2017   № 75

 

                                                Склад

 

журі обласного  конкурсу учнівської молоді

«Космос. Людина. Духовність» у 2017 році

 

 

1. Хромцова Ольга Юріївна, директор Херсонського планетарію, голова журі;

 2. Карпенко Віра  Петрівна,  вчитель Херсонського фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському університеті Херсонської міської ради,  член журі;

3. Процюк Ольга Іванівна, керівник гуртків комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, член журі;

4. Тарасова Тетяна Сергіївна, завідувач відділу методичної роботи комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, член журі;

5. Вербина Лариса Василівна, завідувач відділу організаційно-масової роботи комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, член журі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                      Наказ комунального закладу

                                                 «Центр науково-технічної

                                                                      творчості учнівської молоді

                                                   Херсонської обласної ради

                                                                      30.08. 2017  № 75

  

 

Інформаційно-методичні матеріали щодо

 організації та проведення обласного конкурсу

«Космос. Людина. Духовність» у 2017 році

 

1.     Мета і завдання

 

- організація змістовного дозвілля дітей, пошук нових форм роботи з учнівською молоддю;

- створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, задоволення ії освітніх потреб, інтересів та схильностей до науково-експериментальної, дослідницької, техніко –конструкторської, художньої та інших видів позашкільної діяльності;

-  пошук, підтримка та розвиток юних талантів і обдарувань для формування творчої та наукової еліти у різних сферах знань і суспільного життя.

 

2.     Керівництво конкурсом

 

 Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу  покладається на комунальний заклад  «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Безпосереднє проведення Конкурсу здійснює журі, яке визначає переможців.

 

3.Учасники

  До участі у конкурсі запрошуються учні шкіл, вихованці позашкільних навчальних закладів Херсонської області віком від  10 до 18 років;

 

3.     Програма конкурсу

 

Програмою конкурсу передбачається розгляд науково-дослідницьких робіт (рефератів) за розділами:

1.      «Крізь простір і час» - нетрадиційні способи переміщення та передачі інформації у n - вимірному просторі.

2.     «Твої можливості, людино» - медико-біологічні та психологічні аспекти прихованих можливостей людського організму на межі виживання та

 

 

 

поведінка людини в екстремальних умовах стихії, війни, екологічної катастрофи, космічного польоту тощо.

3.     «Українці в космосі» - історія, сьогодення участі України в Міжнародному процесі освоєння космічного простору з економічної, технічної та стратегічної точки зору.

4.      «Кінець світу» - наукові тлумачення на основі вірогідності версій про можливі варіанти розвитку людської цивілізації.

5.     «Лицар духу» - видатні особи, що зробили внесок у формування духовності та сучасної наукової картини світу.

4.     Вимоги до оформлення і представлення робіт на конкурс

 

1. Конкурсні роботи виконуються державною мовою.

2. У конкурсній роботі необхідно розкрити ідею роботи або принцип дії

пристрою, що розробляється, зміст творчої частини розробки, обґрунтувати важливість задач.

 3. При підготовці конкурсної роботи пропонується наступна схема висвітлення:

-  історія питання;

-  що зроблено до дійсного часу по розглянутому питанню;

-  недоліки існуючих теорій (технологічних процесів, концепцій, методик та ін..);

-  суть пропозиції, ідея автора, її переваги;

-  переваги перед існуючими зразками (теоріями, методиками);

-  можливість реалізації пропонованої ідеї;

-  список літератури, що була використана у роботі.

4. До тексту роботи додаються фотографії, малюнки, креслення. Обов’язково вказати книги, газети, журнали та інші джерела інформації з посиланням на назву та сторінку джерела інформації, з якої береться цитата, думка, гіпотеза.

5.                     Робота має бути побудована за структурою:

1)                    титульний аркуш ;

2)                    тези доповідейучасників;

3)                    зміст;

4)                    вступ;

5)                    основна частина;

6)                    список використаних джерел;

7)                    додатки.

 

6.                     Обсяг конкурсної  роботи складає до 20 друкованих сторінок.  До загального обсягу конкурсної роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, фотографії, малюнки, креслення, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

 

 

     

 

5. Умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться в заочній формі.

  2.  Конкурсні роботи оцінюються за наступними критеріями:

оригінальність ідеї – 20 балів;

актуальність - 25 балів;

теоретичне та практичне значення роботи- 20 балів;

обгрунтованість висновків власного дослідження – 25 балів;

стиль, грамотність, якість оформлення – 10 балів;

максимальна кількість балів - 100.

7.     Документація

 

До 20 жовтня 2017 року керівники закладів освіти подають до комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради:

-         заявку на участь у конкурсі;

-         науково-дослідницьку роботу в електронному та  друкованому вигляді.

 

6.     Нагородження переможців

 

Кращі роботи у розділах нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

Завідувач відділу

організаційно-масової  роботи                                                             Л.В.Вербина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Інформаційно-методичних матеріалів щодо організації та  проведення обласного конкурсу «Космос. Людина. Духовність»

 у 2017 році

 

 

 

З А Я В К А

на участь в обласному конкурсі «Космос. Людина. Духовність»

 

(назва організації)

 

просить допустити до участі у конкурсі команду у складі:

 

п/п

Прізвище, ім”я

учасника

район

Клас,школа

Розділ

Назва роботи

Науковий керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор навчального закладу   _____________________________________

М.П.                                

 

 

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...