Протидія та попередження Булінгу у закладі
Про створення безпечного освітнього середовища та попередження і протидії булін?

                                                   Україна                                                    

                                                          УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ                                                         

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

                                                                                 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД                                                                                

«ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Н А К А З

 28.12.2021                                      м.Херсон                                    № 130 

 

Про створення безпечного освітнього середовища                                                     

та попередження іпротидії булінгу (цькуванню)

 у 2022 році

 

       На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа МОН України № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» та з метою створення безпечного освітнього середовища узакладі, запобігання вчинення дітьми злочинів, правопорушень, проявів булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів учнівською молоддю,

 

НАКАЗУЮ:

1.Розробити та  затвердити План заходів щодо запобігання та протидії булінгу в закладі (додаток 1)

 

2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу та реагування на них у складі:

Рудики О.В., директора – голова комісії;

Михайловської Г.С., заступника директора з навчально-виховної роботи – заступникаголови комісії;

Дягіля І.А., – методиста;

Процюк О.І., – керівника гуртка;

батьків потерпілого та булера;

керівника гуртка, в якому виявлено факт булінгу (за потребою).

 

3. Членам комісії:

3.1.     Після отримання повідомлення про факт булінгу невідкладно реагувати шляхом проведення внутрішнього розслідування, індивідуальної роботи з учасниками булінгу, проведення нарад тощо.

3.2.      В разі необхідності звертатися самим або рекомендувати звернутися з батьками до поліції, службу у справах дітей та інші інстанції.

4. Заступнику директора знавчально-виховної роботи                                 Ганні МИХАЙЛОВСЬКІЙ:

4.1.     Ознайомити педагогічних працівників з планом заходів щодо запобігання та протидії булінгу  узакладі на 2022 році

 

5.   Педагогічним працівникам  закладу:

5.1.      Забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії булінгу. 

5.2.      Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження зі здобувачів освітнього процесу.

5.3.      Формувати  у здобувачів освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

5.4.      Уникати проявів жорстокого ставлення доздобувачів освітнього процесу, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного та/або психічного).

5.5.      Невідкладно інформувати адміністрацію закладу про виявлений факт булінгу по відношенню до здобувачів освітнього процесу .

5.6.      Дотримуватися порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки насильства, булінгу (цькування)                 у разі виявлення випадку насильства над дитиною.

 

6. Керівникам гуртків: 

6.1.Забезпечити щоденний контроль за станом кожного вихованця закладу з метою попередження проявів насильства або негативний явищ. 

6.2. Створювати позитивну атмосферу в дитячому колективі.

 6.3. Терміново повідомляти адміністрацію  щодо порушень правил безпечного освітнього простору.

  6.4. Посилити індивідуальну роботу з схильними до правопорушень та їх батьками.

 7. Зобов’язати педагогічних працівників  та персонал  тримати на контролі виконання даного наказу та терміново повідомляти адміністрації  у разі виявлення порушень з питань безпечного освітнього  середовища.

 

8. Відповідальність за виконання даного наказу покласти  на Михайловську Г.С., заступника директора з навчально-виховної роботи.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                              Олена РУДИКА

 

                                 Додаток №1

до наказу № ______від__________ 

 

План

заходів щодо запобігання та протидії булінгу                                                                 у комунальному закладі «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради у 2022 році

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): 

  • педагогічний персонал;

  • технічний персонал.

Квітень

Адміністрація

2.

Обговорення та прийняття правил поведінки в гуртках.

Квітень, Вересень

Керівникигуртків

3.

Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

березень

Адміністрація

4.

Інформаційна робота через інтернет - сторінки

Постійно

Заступник директора

з НВР

5.

Створення комісії з розгляду випадків булінгу(цькування) та реагування на них

Березень

Адміністрація

6.

Оформлення тематичного стенду

Постійно

Заступник директора з НВР

7.

Контроль стану попередження випадків булінгу.

Вересень

1.

2

3

4

2.

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню педагогічним коллективом

Протягом року

Адміністрація

Керівникигуртків

3.

Співбесіда керівниками гуртківза результатами діагностики

Постійно

Заступник директора з НВР

1.

День безпечного Інтернету

Лютий

 

методист

2.

перегляд соціальних  роликів,кінострічок відповідної спрямованості

Протягом року

Михайловська Г.С., керівники гуртків, Цеменя О.В.

3.

Міжнародний день терпимості (толерантності). 

Листопад

Заступник директора з НВР методисти

4.

Інформаційно-просвітницькі заходи з питань протидії булінгу та насильства

Постійно

Заступник директора з НВР методисти

5.

Контроль за поведінкою дітей та взаємостосунками між ними під час освітнього процесу та поза ним.

Постійно

Керівникигуртків

6.

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

Постійно

Адміністрація

Керівникигуртків

1.

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Травень

Заступник директора з НВР методисти

2.

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

Постійно

Адміністрація

Керівникигуртків

 

3.

Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми

Постійно

Адміністрація

Керівникигуртків

Моніторинг

1.

Анонімне анкетування серед вихованців по виявленню насильства в дитячому колективі

Протягом року

Заступник директора з НВР методисти

2.

Спостереження під час освітнього процесу

Постійно

Адміністрація

Керівникигуртків

методисти

 

Додаток №2

 

                                                                        до наказу № ______від__________ 

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки насильства, булінгу (цькування)

 

в комунальному закладі «Центр науково- технічної творчості  учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 

1. Учасники освітнього процесу у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, можуть подати письмову заяву на директору). Заява подається у письмовому вигляді на ім’я керівника освітнього закладу відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Право подати заяву мають здобувачі освіти, їх батьки, педагоги, інші учасники освітнього процесу. Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон; статус (постраждалий чи свідок булінгу); навести розгорнутий виклад фактів; інформацію  щодо джерела отримання інформації; тривалість; дата подання заяви та особистий підпис.

          2. Наказом по закладу створюється Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) та реагування на них за участі педагогічних працівників, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.

          3. Директор закладу  у 3-денний період з моменту отримання заяви скликає засідання Комісії з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) та реагування на них.

         4. Директор закладу  у разі виникнення підозри, або отримання заяви щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) проводить зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, директору необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

         5. Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7-денний період з моменту отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол. 

         6. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по закладу.

         7. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу учасниками освітнього процесу. Результат  розслідування та рішення комісії доводиться керівником закладу до відома постраждалого. У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної поліції  України.

           8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.   

           9. Директор  або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії, згідно з протоколом засідання комісії відповідає за виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).

         10. Рішення Комісії з розгляду випадків боулінгу та реагування на них реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

 

         11. Не залежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

 

Останні Новини
05.02.2024

Оновлення сайту

Доброго дня! Наш сайт знаходиться на стадії оновлення. Слідкуйте за роботою нашого ...
18.05.2023

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яки?

Щорічно 18 травня в Україні вшановують пам’ять понад 200 тисяч кримських татар, яких ...
18.05.2023

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна -

18 травня Всесвітній день вишиванки! Вишиванка - духовна броня Українців ! Україна ...